Κοινοβουλευτική ερώτηση - E-000198/2012Κοινοβουλευτική ερώτηση
E-000198/2012

Κατασκευή φράγματος επί του ποταμού Αλιάκμονα, στο Νεστόριο Καστοριάς

Ερώτηση με αίτημα γραπτής απάντησης E-000198/2012
προς την Επιτροπή
Άρθρο 117 του Κανονισμού
Michail Tremopoulos (Verts/ALE)

Φράγμα ύψους 75 μ. πρόκειται να κατασκευαστεί επί του ποταμού Αλιάκμονα, στην περιοχή Νεστόριο Καστοριάς, με ευρωπαϊκή συγχρηματοδότηση, σύμφωνα με τον υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης[1]. Το έργο θα δημιουργήσει μια τεχνητή λίμνη εμβαδού 823 στρεμμάτων, η οποία θα κατακλύσει φαράγγι με σπάνιους γεωλογικούς σχηματισμούς, σημαντική πανίδα, αλλά και χιλιάδες στρέμματα παραγωγικού δάσους, τα οποία περιλαμβάνουν και συστάδες οικοτόπων προτεραιότητας[2][3][4]. Επομένως, η συγκεκριμένη επέμβαση έρχεται σε θεματική και χρηματοδοτική αντίφαση με το τρέχον έργο LIFE09NAT/GR/00333 που αφορά στο είδος Ursus arctos αλλά και με προηγούμενα έργα LIFE. Επίσης, η λίμνη θα επιβαρύνει την ποιότητα των νερών, ενώ είναι πιθανό να επηρεάσει αρνητικά το κλίμα της περιοχής, να αυξήσει τη σεισμικότητα και να επιταχύνει τη διάβρωση των πρανών[5]. Τέλος, πρόκειται να ανατρέψει τον αναπτυξιακό προσανατολισμό δεκαετιών προς τον οικοτουρισμό, στρέφοντάς τον σε αμφίβολα κέρδη από αρδευόμενη εντατική καλλιέργεια καλαμποκιού και μηδικής. Η Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων, με την οποία δόθηκε άδεια στο έργο, δεν εξετάζει άλλες εναλλακτικές λύσεις, τόσο ως προς την άρδευση όσο και ως προς την ηλεκτροπαραγωγή, ενώ δεν έχουν συνεκτιμηθεί οι επιπτώσεις από τα δεκάδες άλλα τεχνητά έργα που επιβαρύνουν το ποτάμιο σύστημα του Αλιάκμονα[6][7][8]. Επίσης, σημειώνεται ότι, μέχρι αυτή τη στιγμή, δεν έχει καν εκπονηθεί προσχέδιο Διαχείρισης Λεκάνης Απορροής στο Υδατικό Διαμέρισμα 09 (Δυτ. Μακεδονία), ως οφείλει η χώρα στο πλαίσιο της Οδηγίας 2000/60/ΕΚ[9].

Ερωτάται η Επιτροπή:

ΕΕ C 68 E, 08/03/2013