• EN - English
  • NL - Nederlands
Parlementaire vraag - E-001307/2012Parlementaire vraag
E-001307/2012

Toegang van derde landen tot biometrische gegevens van EU-burgers

Vraag met verzoek om schriftelijk antwoord E-001307/2012
aan de Commissie
Artikel 117 van het Reglement
Sophia in 't Veld (ALDE)

Op 30 juni 2010 maakte Sagem Identification bekend een Europese aanbesteding van het Nederlandse Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties voor de productie en distributie van Nederlandse reisdocumenten (elektronische paspoorten en nationale identiteitskaarten) te hebben gewonnen. De biometrische gegevens van Nederlandse burgers voor deze reisdocumenten worden bij Morpho BV in Haarlem in een databank bewaard.

Sagem Identification is de dochteronderneming van Morpho en een onderdeel van de Safran-groep, wereldleider op het gebied van biometrische systemen. De Safran-groep heeft verscheidene kantoren en vestigingen in de Verenigde Staten van Amerika.

1. Is de Commissie van oordeel dat Morpho BV in Haarlem vanwege de aanwezigheid van de Safran-groep in de VS onder de Amerikaanse jurisdictie valt? Is de Commissie van oordeel dat de Amerikaanse jurisdictie zich uitstrekt tot het EU-grondgebied?

2. Zijn de door Morpho BV in Haarlem opgeslagen biometrische gegevens op grond van de Patriot Act toegankelijk voor wetshandhavings- en inlichtingendiensten van de VS? Zijn de door Morpho BV in Haarlem opgeslagen biometrische gegevens toegankelijk voor wetshandhavings- en inlichtingendiensten van andere derde landen?

3. Is het de Commissie bekend of andere EU-lidstaten een contract met Sagem Identification hebben gesloten voor de productie en distributie van hun reisdocumenten? Zo ja, welke lidstaten zijn dat dan?

4. Is de Commissie voornemens na te vragen of deze kantoren van Sagem Identification verzoeken van wetshandhavings- en inlichtingendiensten van de VS hebben ontvangen met betrekking tot in hun databanken opgeslagen biometrische gegevens? Is de Commissie voornemens na te vragen of deze kantoren van Sagem Identification verzoeken van wetshandhavings- en inlichtingendiensten van andere derde landen hebben ontvangen met betrekking tot in hun databanken opgeslagen biometrische gegevens?

PB C 96 E van 04/04/2013