Takaisin Europarl-portaaliin

Choisissez la langue de votre document :

 • bg - български
 • es - español
 • cs - čeština
 • da - dansk
 • de - Deutsch
 • et - eesti keel
 • el - ελληνικά
 • en - English
 • fr - français
 • ga - Gaeilge
 • hr - hrvatski
 • it - italiano
 • lv - latviešu valoda
 • lt - lietuvių kalba
 • hu - magyar
 • mt - Malti
 • nl - Nederlands
 • pl - polski
 • pt - português
 • ro - română
 • sk - slovenčina
 • sl - slovenščina
 • fi - suomi (valittuna)
 • sv - svenska
Parlamentin jäsenten esittämät kysymykset
PDF 42kWORD 24k
14. helmikuuta 2012
E-001428/2012
Kirjallisesti vastattava kysymys E-001428/2012
komissiolle
työjärjestyksen 117 artikla
Michael Cashman (S&D) , Ulrike Lunacek (Verts/ALE) , Sophia in 't Veld (ALDE) , Raül Romeva i Rueda (Verts/ALE) , Sirpa Pietikäinen (PPE) , Kinga Göncz (S&D) , Zita Gurmai (S&D) , Csaba Sándor Tabajdi (S&D) ja Baroness Sarah Ludford (ALDE)

 Aihe: Unkarin uusi uskontoa koskeva laki ja yhteensopivuus yhtäläistä kohtelua koskevan EU:n lainsäädännön kanssa
 Kirjallinen vastaus 

Unkarissa tuli hiljattain voimaan vuoden 2011 laki CCVI oikeudesta uskonnonvapauteen ja omantunnonvapauteen sekä kirkkojen, uskontokuntien ja uskonnollisten yhteisöjen oikeudellisesta asemasta. Laissa säädetään, että koska uskonnolliset instituutiot ovat ideologisesti sitoutuneita, ne voivat määrittää palvelukseen ottoa sekä laillisen työsuhteen muodostumista, jatkumista ja päättämistä koskevat edellytykset niiden erityisen identiteetin säilyttämisen edellyttämällä tavalla (12 artiklan 2 kohta).

Hyvin laaja-alainen säännös vaikuttaa lisäävän merkittävästi tiettyjen työnantajien harkintavaltaa syrjinnän osalta verrattuna yhdenvertaista kohtelua työssä ja ammatissa koskevista yleisistä puitteista annetun direktiivin 2000/78/EY 4 artiklan 2 kohtaan. Erityisesti vaikuttaa siltä, että edellä mainitussa laissa

rikotaan direktiivissä 2000/78/EY asetettua ”todellisen, perustellun ja oikeutetun vaatimuksen” kriteeriä
laajennetaan poikkeusta muihin kuin uskontoon ja vakaumukseen liittyviin perusteisiin direktiivin 2000/78/EY vastaisesti.

Voiko komissio edellä esitetyn perusteella selittää yksityiskohtaisesti, onko vuoden 2011 laki CCVI oikeudesta uskonnonvapauteen ja omantunnonvapauteen sekä kirkkojen, uskontokuntien ja uskonnollisten yhteisöjen oikeudellisesta asemasta yhteensopiva EU:n lainsäädännön ja erityisesti direktiivin 2000/78/EY kanssa? Jos ei ole, aikooko komissio ryhtyä oikeudellisiin toimiin näiden tekstien saattamiseksi yhdenmukaisiksi yhteisön säännöstön kanssa?

Kysymyksen alkukieli: ENEYVL C 211 E, 25/07/2013
Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö