Takaisin Europarl-portaaliin

Choisissez la langue de votre document :

Parlamentin jäsenten esittämät kysymykset
PDF 43kWORD 24k
13. helmikuuta 2012
E-001755/2012
Kirjallisesti vastattava kysymys E-001755/2012
komissiolle
työjärjestyksen 117 artikla
Pino Arlacchi (S&D) , Guido Milana (S&D) , Silvia Costa (S&D) , Mitro Repo (S&D) , Catherine Bearder (ALDE) , Vasilica Viorica Dăncilă (S&D) , Ivo Vajgl (ALDE) , Rolandas Paksas (EFD) , Nikolaos Salavrakos (EFD) ja Claudiu Ciprian Tănăsescu (S&D)

 Aihe: EU:n yhteisen kalastuspolitiikan uudistaminen
 Kirjallinen vastaus 

YK:n elintarvike- ja maatalousjärjestön viimeisimmän raportin mukaan maailman kalastuslaivastot ovat 2,5 kertaa suuremmat kuin tarvittaisiin. Suuri osa ylikapasiteetista johtuu valtiontuista, joita myönnetään erityisesti Euroopassa ja Aasiassa. Ylikapasiteetin lisäksi useat kalastusmenetelmät ovat kestämättömiä muista näkökulmista. Kyseisillä menetelmillä on suuria kielteisiä vaikutuksia meren ekosysteemien perustoimintaan.

Ahneuden, korruption, väärinkäytön ja yleisen välinpitämättömyyden kannustamana vuosikymmeniä jatkuneen valvomattoman maailmanlaajuisen kalastuksen tulos on kalakantojen etenevä romahtaminen kaikissa valtamerissä. Lähes 80 prosenttia maailman kalavaroista on liikakalastettuja, ehtyneitä tai romahtamisen partaalla. Maailmanlaajuisesti noin 90 prosenttia suurista petokalakannoista on jo hävinnyt. Koska komissio uudistaa EU:n yhteistä kalastuspolitiikkaa, esitämme komissiolle seuraavat kysymykset:

1. Suunnitteleeko komissio uusia toimenpiteitä, joiden avulla kalakannat saataisiin vähitellen elpymään?
2. Ottaako komissio huomioon Välimeren biologisen monimuotoisuuden ja sen kalavesien moninaisen luonteen?
3. Mihin toimiin komissio aikoo ryhtyä sen varmistamiseksi, että laadittaessa uusia kalastussopimuksia kolmansien maiden kanssa asetetaan asianmukaisia parametrejä, jotta varmistetaan kalavarojen kestävämpi käyttö?

Kysymyksen alkukieli: ENEYVL C 86 E, 25/03/2014
Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö