Retur til Europarl-portal

Choisissez la langue de votre document :

Parlamentariske forespørgsler og spørgsmål
PDF 24kWORD 23k
3. april 2012
E-002062/2012(ASW)
Svar afgivet på Kommissionens vegne af John Dalli
Forespørgslens reference: E-002062/2012

Kommissionen har ikke kendskab til en særlig EU-finansiering af hundeinternater i Spanien eller andre medlemslande.

For så vidt angår artikel 13 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde og herreløse hunde eller internater henviser Kommissionen det ærede medlem til sit svar på skriftlig forespørgsel E-006543/2011(1).

Kommissionen har vedtaget en EU-strategi for dyrebeskyttelse og dyrevelfærd for 2012-2015(2). I den forbindelse vil Kommissionen i 2014 gennemføre en undersøgelse om de hundes og kattes velfærd, der er genstand for handel. På grundlag af undersøgelsens resultater vil Kommissionen vurdere, om yderligere foranstaltninger er nødvendige med hensyn til nærhedsprincippet og proportionalitetsprincippet.

(1)http://www.europarl.europa.eu/QP-WEB.
(2)KOM(2012) 6 endelig.

EFT C 210 E af 24/07/2013
Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik