Κοινοβουλευτική ερώτηση - E-003007/2012Κοινοβουλευτική ερώτηση
E-003007/2012

Ανακεφαλαιοποίηση ελληνικών τραπεζών μετά τη διαδικασία του PSI

Ερώτηση με αίτημα γραπτής απάντησης E-003007/2012
προς την Επιτροπή
Άρθρο 117 του Κανονισμού
Nikolaos Chountis (GUE/NGL)

Στο δεύτερο πακέτο βοήθειας που εγκρίθηκε για την Ελλάδα υπάρχουν κεφάλαια που στοχεύουν στην ανακεφαλαιοποίηση των ελληνικών τραπεζών. Με δεδομένη την απάντηση της Επιτροπής (Ε-010629/2010) η οποία αναφέρεται στην «ιεράρχηση ενεργειών για τη χρηματοδότηση της ανακεφαλαιοποίησης» των τραπεζών, ερωτάται η Επιτροπή:

ΕΕ C 118 E, 25/04/2013