Връщане към портала Europarl

Choisissez la langue de votre document :

Парламентарни въпроси
PDF 26kWORD 26k
8 юни 2012 г.
E-003231/2012(ASW)
Отговор, даден от Заместник-председателs/Върховния представител г-жа Аштън от името на Комисията
Позоваване на въпроса: E-003231/2012

ЕС изготвя годишни доклади относно износа на оръжие, които са публикувани в „Официален вестник“ на ЕС. Последният, 13-и публикуван доклад, обхваща износа от държавите членки за 2010 г. Данните относно износа на оръжие на държавите—членки на ЕС, през 2011 г. все още не са на разположение. Те ще бъдат събрани през следващите месеци и публикувани в 14-иягодишен доклад до края на 2012 г.

Съгласно общата позиция (2008/944/ОВППС) за контрол на износа на военно оборудване решенията за това дали да се разреши или откаже износът на оръжие, остават изключителна национална отговорност на държавите членки. Лицензиите за износ на оръжия се разглеждат от държавите — членки на ЕС, трябва да бъдат оценени по отношение на осем критерия, определени в общата позиция и държавите членки трябва да вземат под внимание забраните, които евентуално са издадени от други държави членки за подобни сделки.

Въпросите, произтичащи от прилагането на общата позиция, се обсъждат на редовни срещи на работна група на Съвета „Износ на конвенционално оръжие“ (COARM). В работната група COARM държавите членки обменят становища и информация относно конкретни местоназначения с оглед постигане на по-голяма последователност на тяхната политика за износ на оръжие към въпросните местоназначения. Местоназначенията в Близкия изток и Северна Африка са били редовно обсъждани в работната група COARM след възникването на „Арабската пролет“.

ОВ C 124 E от 30/04/2013
Правна информация - Политика за поверителност