Parlementaire vraag - E-004247/2012(ASW)Parlementaire vraag
E-004247/2012(ASW)

Antwoord van de heer Dalli namens de Commissie

Wat betreft de kwesties inzake de illegale handel in gezelschapsdieren en de identificatie en registratie van honden en katten wordt het geachte Parlementslid verwezen naar het antwoord van de Commissie op schriftelijke vraag E‐008449/2010[1].

Voorts zal de Commissie in 2014 in het kader van de EU-strategie voor de bescherming en het welzijn van dieren 2012-2015 (COM(2012) 6 final) een studie uitvoeren over het welzijn van honden en katten die betrokken zijn bij handelspraktijken.

In het licht van de resultaten van deze studie zal de Commissie bezien of verdere maatregelen op dit gebied nodig zijn, met volledige inachtneming van de beginselen van subsidiariteit en evenredigheid.

PB C 160 E van 06/06/2013