Tillbaka till Europarl-webbplatsen

Choisissez la langue de votre document :

 • bg - български
 • es - español
 • cs - čeština
 • da - dansk
 • de - Deutsch
 • et - eesti keel
 • el - ελληνικά
 • en - English
 • fr - français
 • ga - Gaeilge
 • hr - hrvatski
 • it - italiano
 • lv - latviešu valoda
 • lt - lietuvių kalba
 • hu - magyar
 • mt - Malti
 • nl - Nederlands
 • pl - polski
 • pt - português
 • ro - română
 • sk - slovenčina
 • sl - slovenščina
 • fi - suomi
 • sv - svenska (vald)
Parlamentsfrågor
PDF 38kWORD 24k
2 maj 2012
E-004521/2012
Frågor för skriftligt besvarande E-004521/2012
till kommissionen
Artikel 117 i arbetsordningen
Amelia Andersdotter (Verts/ALE)

 Angående: Åtskillnad när det gäller kommissionens åtgärder mot smuggling och förfalskning
 Skriftligt svar 

Sedan 2004 har Europeiska byrån för bedrägeribekämpning (Olaf) avtal med världens fyra största tobaksproducenter med målet att minska cigarettsmugglingen – liksom de förluster i tullavgifter, moms och punktskatter som detta får till följd – och annan olaglig handel med cigaretter.

I den första av tre artiklar i dessa avtal finns ett avsnitt med definitioner som omfattar olika aspekter av cigarettsmuggling, smuggelcigaretter (som har importerats till eller distribuerats eller sålts i en medlemsstat, eller var på väg till en medlemsstat för försäljning där i strid med tillämplig skatte- eller tullagstiftning) och förfalskade cigaretter (cigaretter som tillverkas av tredje part utan medgivande från den cigarettillverkare som innehar det registrerade varumärket). Det avtal som ingicks mellan Olaf och British American Tobacco i juli 2010 innehåller dock ingen definition av ”smuggelcigaretter”, men däremot en definition av ”förfalskade cigaretter”.

Med tanke på att kommissionen och Olaf har betonat skillnaden mellan smugglade och förfalskade cigaretter i definitionerna i de andra avtal som har ingåtts med Japanese Tobacco International, Imperial Tobacco Limited och Philip Morris International undrar jag följande:

Hur motiverar kommissionen att det saknas en sådan åtskillnad och att det inte finns någon definition av ”förfalskade cigaretter” i avtalet med British American Tobacco?

Hur kommer kommissionen att se till att avsaknaden av en åtskillnad inte ger upphov till förvirring kring begreppen smuggling och förfalskning, och på så sätt hindrar insatser mot problemet med skattefusk och skattesmitning?

Frågans originalspråk: ENEGT C 248 E, 29/08/2013
Rättsligt meddelande - Integritetspolicy