Înapoi la portalul Europarl

Choisissez la langue de votre document :

Întrebări parlamentare
PDF 48kWORD 28k
21 mai 2012
E-005140/2012
Întrebarea cu solicitare de răspuns scris E-005140/2012
adresată Comisiei
Articolul 117 din Regulamentul de procedură
Renate Weber (ALDE) , Sonia Alfano (ALDE) , Alexander Alvaro (ALDE) , Cecilia Wikström (ALDE) , Nathalie Griesbeck (ALDE) , Nadja Hirsch (ALDE) , Gianni Vattimo (ALDE) , Baroness Sarah Ludford (ALDE) , Sophia in 't Veld (ALDE) , Louis Michel (ALDE) şi Jens Rohde (ALDE)

 Subiect: Directiva privind păstrarea datelor
 Răspuns scris 

Mai multe curți constituționale (din România, Germania și Republica Cehă) au declarat că legile naționale de transpunere a Directivei 2006/24/CE privind păstrarea datelor erau neconstituționale.

În hotărârea sa din 5 mai 2010, Înalta Curte a Irlandei a decis să adreseze directiva către CEJ în vederea unei decizii preliminare care să stabilească dacă a încălcat drepturile fundamentale în conformitate cu Tratatele UE, cu CEDO și cu Carta drepturilor fundamentale.

La 18 aprilie 2012, Comisia a anunțat că va demara procedurile privind încălcarea dreptului comunitar împotriva unor state membre (Austria, Republica Cehă, Germania și România) care nu au reușit să transpună directiva în legislația națională. A lansat deja o procedură privind încălcarea dreptului comunitar împotriva Suediei.

În aprilie 2011, Comisia a publicat un raport de evaluare a directivei, care a afirmat că au existat diferențe privind modul de transpunere a instrumentului de către statele membre, și că aceste diferențe au condus la deosebiri considerabile în domeniul de limitare a domeniului de aplicare, al accesului la date, al perioadelor de păstrare și de protecție a datelor. În concluzie, raportul a anunțat faptul că Comisia va prezenta o propunere de revizuire a cadrului de păstrare a datelor; în prezent se așteaptă prezentarea propunerii în iulie 2012.

Ar putea oferi Comisia informații cu privire la situația actuală a cauzei în instanță inițiată de către Înalta Curte a Irlandei?
Va demara Comisia noi proceduri privind încălcarea dreptului comunitar împotriva statelor membre și, în caz afirmativ, care sunt acestea?
Cum justifică Comisia hotărârea sa de a continua procedurile privind încălcarea dreptului comunitar în timp ce o cauză este încă pendinte la CEJ și, având în vedere anunțul său, pe baza constatărilor prezentate în raportul de evaluare, faptul că va prezenta o propunere de revizuire a cadrului de păstrare a datelor?
Poate confirma Comisia faptul că va prezenta o propunere în iulie 2012 și poate furniza informații cu privire la conținutul planificat al revizuirii propuse?

Limba originală a întrebării: ENJO C 167 E din 13/06/2013
Aviz juridic - Politica de confidențialitate