Powrót na stronę Europarl

Choisissez la langue de votre document :

 • bg - български
 • es - español
 • cs - čeština
 • da - dansk
 • de - Deutsch
 • et - eesti keel
 • el - ελληνικά
 • en - English
 • fr - français
 • ga - Gaeilge
 • hr - hrvatski
 • it - italiano
 • lv - latviešu valoda
 • lt - lietuvių kalba
 • hu - magyar
 • mt - Malti
 • nl - Nederlands
 • pl - polski (wybrano)
 • pt - português
 • ro - română
 • sk - slovenčina
 • sl - slovenščina
 • fi - suomi
 • sv - svenska
Interpelacje
PDF 47kWORD 37k
26 czerwca 2012 r.
E-006302/2012
Pytanie wymagające odpowiedzi pisemnej E-006302/2012
do Komisji
art. 117 Regulaminu
Sophia in 't Veld (ALDE) , Cornelis de Jong (GUE/NGL) , Joanna Senyszyn (S&D) , Franziska Katharina Brantner (Verts/ALE) oraz Jean-Marie Cavada (PPE)

 Przedmiot: Projekt badawczy RELIGARE
 Odpowiedź na piśmie 

Projekt RELIGARE to trzyletni projekt badawczy finansowany przez Komisję Europejską, który zajmuje się religiami, przynależnością, przekonaniami i sekularyzmem. Ten nowy społeczno-prawny projekt europejski bada różnorodność przekonań we współczesnej Europie, skupiając się na prawie i zagadnieniach dotyczących zarządzania pluralizmem w państwie prawa. W dniach 27 i 28 czerwca 2012 r. RELIGARE będzie przedmiotem międzynarodowego seminarium i dialogu politycznego. Niestety brak tam świeckich przedstawicieli.

1. Czy Komisja może przedstawić w ogólnych zarysach środki finansowe przyznane projektowi RELIGARE i jak dopilnowuje, by projekt w pełni odzwierciedlał wszystkie religijne i świeckie poglądy europejskiego społeczeństwa? Czy Komisja może wyjaśnić kryteria finansowania 7PR i w jakim zakresie projekt RELIGARE spełnia te kryteria?

2. Czy Komisja może wyjaśnić, dlaczego zwrócono się tylko do wspólnot religijnych? Czy Komisja zamierza sfinansować podobne wydarzenie na temat roli świeckich nurtów w społeczeństwie?

3. Czy Komisja jest zdania, że wolność wyznania i różnorodność religijna dotyczy tylko przekonań religijnych, a nie innych postaw życiowych i przekonań?

4. Czy Komisja uważa, że wydarzenie zorganizowane wokół RELIGARE reprezentuje różnorodność postaw życiowych występujących w Europie? Czy Komisja zgadza się, że gdyby w ramach RELIGARE zaproszono przedstawicieli reprezentujących inne postawy i przekonania zespoły dyskusyjne na posiedzeniach i ogółem projekt RELIGARE lepiej odzwierciedlałyby dzisiejsze społeczeństwo?

5. Czy Komisja może wyjaśnić jak wybrano uczestników RELIGARE?

6. Czy Komisja uważa, że finansowany przez UE projekt RELIGARE w pełni przestrzega zasad dotyczących wolności przekonań?

Oryginalny język pytania: ENDz.U. C 183 E z 28/06/2013
Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności