• EN - English
 • FI - suomi
Parlamentin kysymys - E-006576/2012Parlamentin kysymys
E-006576/2012

  Sudet ihmisten ja kotieläinten uhkana

  Kirjallisesti vastattava kysymys E-006576/2012
  komissiolle
  työjärjestyksen 117 artikla
  Hannu Takkula (ALDE)

  Susikannan suojelun kielteisenä seurauksena susien määrä on Suomessa kasvanut tasolle, jossa se muodostaa uhan ihmisten ja kotieläinten turvallisuudelle. Kansalliset viranomaiset vastaavat petokannan määrän arvioimisesta ja kaatolupien myöntämisestä. Näillä toimilla pyritään suojaamaan elinkykyisen susikannan säilyminen Suomen luonnossa.

  Kansalaisten kannalta kysymys on vakavasta turvallisuutta uhkaavasta ja normaalia elämää rajoittavasta asiasta. Tietyillä alueilla ympäristö on susien läsnäolon myötä muuttunut niin vaaralliseksi, että varsinkin lasten ja koirien liikkuminen kodin ulkopuolella ei ole mahdollista. Tilanne voidaan korjata susikantaa vähentämällä. Paikalliset ja kansalliset toimenpiteet ovat kuitenkin sidoksissa Euroopan unionin yleisiin linjauksiin, joissa ensisijaisena lähtökohtana on ihmisten tuvallisuuden sijasta luonnonsuojelu ja susien hyvinvointi. Tästä johtuen suojattomiksi ja uhatuiksi joutuvat ihmiset kokevat vallitsevan tilanteen vääristyneenä ja jopa absurdina: sudet ovat ihmisiä tärkeämpiä.

  Aikooko komissio tarkistaa susia koskevaa linjaustaan niin, että susien reviirien sisällä asuvat ihmiset voivat kokea elämisen ja liikkumisen kotiseudullaan turvalliseksi? Mihin toimiin komissio aikoo ryhtyä susia koskevan linjauksen suhteen niin, että lasten ja kotieläinten turvallisuus voidaan taata myös niillä alueilla, joilla susitiheys on kasvanut erityisen suureksi?

  EYVL C 263 E, 12/09/2013