Powrót na stronę Europarl

Choisissez la langue de votre document :

 • bg - български
 • es - español
 • cs - čeština
 • da - dansk
 • de - Deutsch
 • et - eesti keel
 • el - ελληνικά
 • en - English
 • fr - français
 • ga - Gaeilge
 • hr - hrvatski
 • it - italiano
 • lv - latviešu valoda
 • lt - lietuvių kalba
 • hu - magyar
 • mt - Malti
 • nl - Nederlands
 • pl - polski (wybrano)
 • pt - português
 • ro - română
 • sk - slovenčina
 • sl - slovenščina
 • fi - suomi
 • sv - svenska
Interpelacje
PDF 47kWORD 26k
16 lipca 2012 r.
E-007096/2012
Pytanie wymagające odpowiedzi pisemnej E-007096/2012
do Komisji
art. 117 Regulaminu
Sophia in 't Veld (ALDE) , Joanna Senyszyn (S&D) , Franziska Katharina Brantner (Verts/ALE) oraz Cornelis de Jong (GUE/NGL)

 Przedmiot: Węgierski system oświaty
 Odpowiedź na piśmie 

1. Czy Komisji znana jest węgierska ustawa CXC z 2011 r. o publicznym systemie oświaty dotycząca finansowania szkół?

2. Czy Komisja wie, że od wejścia w życie tej ustawy przyspieszeniu uległ proces przekazywania władzom kościelnym szkół publicznych pozostających wcześniej w gestii gmin? W 2011 r. kościołowi przekazano 82 szkoły. Oczekuje się, że w 2012 r. kościół otrzyma 140 szkół(1).

3. Czy Komisji wiadomo, że w związku z tym wiele dzieci i nauczycieli w niegdyś publicznych szkołach podlega nagle zasadom ustanawianym przez władze religijne, takim jak obowiązkowe uczestnictwo w modlitwie, i że nie jest przy tym przestrzegany pięcioletni okres przejściowy, który był wcześniej obowiązkowy?

4. Czy Komisja wie, że od wejścia w życie tej ustawy zwalnia się nauczycieli, a na ich miejsce zatrudnia nauczycieli powiązanych z władzami kościelnymi nadzorującymi daną szkołę? Czy zdaniem Komisji jest to zgodne z dyrektywą 2000/78/WE, która zabrania dyskryminacji w miejscu pracy ze względu na wyznanie lub światopogląd, oraz jej uzasadnioną opinią z dnia 31 stycznia 2008 r. skierowaną do rządu holenderskiego w sprawie naruszenia nr 2006/2444?

5. Czy Komisja uważa, że system finansowania szkół eliminuje w praktyce wolność wyznania i wiary, jeżeli pośrednio prowadzi do sytuacji, w których rodzice, uczniowie i nauczyciele, w szczególności na obszarach wiejskich i oddalonych, zostają pozbawieni swobody wyboru i zostają podporządkowani zasadom ustalanym przez kościół? Czy zdaniem Komisji stanowi to naruszenie zasad UE dotyczących wolności wyznania i wiary oraz wolności sumienia?

(1)http://hvg.hu/itthon/20120626_egyhaz_kormany_iskolak_vita

Oryginalny język pytania: ENDz.U. C 220 E z 01/08/2013
Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności