Takaisin Europarl-portaaliin

Choisissez la langue de votre document :

 • bg - български
 • es - español
 • cs - čeština
 • da - dansk
 • de - Deutsch
 • et - eesti keel
 • el - ελληνικά
 • en - English
 • fr - français
 • ga - Gaeilge
 • hr - hrvatski
 • it - italiano
 • lv - latviešu valoda
 • lt - lietuvių kalba
 • hu - magyar
 • mt - Malti
 • nl - Nederlands
 • pl - polski
 • pt - português
 • ro - română
 • sk - slovenčina
 • sl - slovenščina
 • fi - suomi (valittuna)
 • sv - svenska
Parlamentin jäsenten esittämät kysymykset
PDF 38kWORD 26k
19. heinäkuuta 2012
E-007313/2012
Kirjallisesti vastattava kysymys E-007313/2012
komissiolle
työjärjestyksen 117 artikla
Sirpa Pietikäinen (PPE)

 Aihe: Eläinten suojelusta kuljetusten aikana annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 1/2005 tarkistaminen
 Kirjallinen vastaus 

Kaksi aikaisempaa eläinten hyvinvoinnista vastannutta komissaaria Markos Kyprianou ja Androulla Vassiliou ovat tunnustaneet selkeästi, että voimassa olevia eläinten kuljetusta koskevia säännöksiä on tarkistettava erityisesti kuljetusaikojen ja vähimmäistilojen osalta.

Komisaari Kyprianou ilmoitti, että ”eläinkuljetusten keston suhteen komissio aikoo ehdottaa neuvostolle ja parlamentille kuljetusdirektiivin tarkistamista (…) parhaiden saatavilla olevien tieteellisten todisteiden perusteella”.(1) Komissaari Vassiliou mainitsi ”mahdollisuuden aikaistaa (…) eläinten suojelusta kuljetusten aikana annetun asetuksen tarkistamista koskevaa ehdotusta (…). Viimeksi mainittu koskee kuljetusaikoja ja vähimmäistiloja eläinten kuljetuksen yhteydessä.”(2)

1. Minkä uuden tiedon perustella nykyinen eläinten hyvinvoinnista vastaava komissaari John Dalli katsoo – toisin kuin kaksi aikaisempaa komissaaria – että nyttemmin ei ole mitään tarvetta tarkistaa asetusta (EY) N:o 1/2005?

2. Miten komissio voi tyytyä ehdottamaan ”hyvän käytännön ohjeistoja” sen sijaan, että lainsäädäntöä muutetaan siten, että se vastaa uutta tieteellistä näyttöä – ottaen huomioon, että hyvän käytännön ohjeistot eivät ole oikeudellisesti sitovia, minkä vuoksi niiden täytäntöönpanon valvonta ei ole mahdollista.

3. Kokemukset ovat osoittaneet vuosien aikana, että voimassa olevien säädösten täytäntöönpano ei sellaisenaan ole johtanut tyydyttäviin tuloksiin. Kaksi aikaisempaa komissaaria ovat tunnustaneet mainitun tosiasian. Minkä perustella komissio nyttemmin katsoo, että pitkäaikaiset ongelmat voidaan ratkaista yksinomaan täytäntöönpanon valvonnalla parlamentin ja yli miljoonan EU:n kansalaisen pyytämää kahdeksan tunnin enimmäiskuljetusaikaa käyttöön ottamatta?

(1)Yhteinen vastaus kirjallisiin kysymyksiin E-6503/07, E-6608/07 ja E-6535/07.
(2)Vastaus kirjalliseen kysymykseen E-2067/2008.

Kysymyksen alkukieli: ENEYVL C 269 E, 18/09/2013
Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö