• EN - English
  • NL - Nederlands
Parlementaire vraag - E-007570/2012Parlementaire vraag
E-007570/2012

Niet-naleving van antiwitwaswetgeving en de overeenkomst inzake het traceren van de financiering van terrorisme (Terrorist Financing Tracking Programme — TFTP)

Vraag met verzoek om schriftelijk antwoord E-007570/2012
aan de Commissie
Artikel 117 van het Reglement
Sophia in 't Veld (ALDE)

Op 16 juli 2012 publiceerde de Senaat van de VS een rapport waarin werd toegelicht hoe de in Londen gevestigde bank HSBC Holding Plc had nagelaten de Amerikaanse wetgeving inzake het witwassen van geld toe te passen. Tijdens de hoorzitting van de Senaat over deze kwestie erkende de hoofdjurist van HSBC dat de bank niet in actie was gekomen terwijl er geld werd witgewassen via rekeningen bij een dochteronderneming.

Uit het meest recente inspectieverslag van het gemeenschappelijke toezichtsorgaan van Europol over de tenuitvoerlegging van het TFTP-rapport, waarvan de volledige details op verzoek van de Amerikaanse regering geheim blijven, is duidelijk gebleken dat de TFTP-overeenkomst niet naar behoren is uitgevoerd.

1. Is de Commissie ervan op de hoogte dat HSBC betrokken is bij een witwasschandaal? Is zij op de hoogte van eventuele betrekkingen met EU-lidstaten of in EU-lidstaten gevestigde financiële instellingen?

2. Voert de Commissie onderzoek uit naar deze kwestie? Weet zij of er (strafrechtelijk) onderzoek plaatsvindt in de lidstaten? Heeft Europol maatregelen getroffen om onderzoek naar deze kwestie te doen?

3. Hoe beoordeelt de Commissie een situatie waarbij een functionaris betrokken is die nauwe banden had met de TFTP-overeenkomst tussen de EU en de VS en met het HSBC-schandaal, het rapport 2012 van het gemeenschappelijke toezichtsorgaan van Europol waaruit een lakse toepassing van die overeenkomst blijkt, met inbegrip van de overdracht van gegevens op basis van mondelinge verzoeken per telefoon, en het feit dat de witwaspraktijken de TFTP en de FATF (Financial Action Task Force) alsmede aanverwante regels konden omzeilen?

4. Is de Commissie gezien het bovenstaande van mening dat de regels en instellingen inzake antiwitwaspraktijken en de financiering van terrorisme en misdaad op adequate en betrouwbare wijze functioneren?

PB C 229 E van 08/08/2013