Επιστροφή στη διαδικτυακή πύλη Europarl

Choisissez la langue de votre document :

 • bg - български
 • es - español
 • cs - čeština
 • da - dansk
 • de - Deutsch
 • et - eesti keel
 • el - ελληνικά (επιλεγμένο)
 • en - English
 • fr - français
 • ga - Gaeilge
 • hr - hrvatski
 • it - italiano
 • lv - latviešu valoda
 • lt - lietuvių kalba
 • hu - magyar
 • mt - Malti
 • nl - Nederlands
 • pl - polski
 • pt - português
 • ro - română
 • sk - slovenčina
 • sl - slovenščina
 • fi - suomi
 • sv - svenska
Κοινοβουλευτικές ερωτήσεις
PDF 56kWORD 28k
2 Οκτωβρίου 2012
E-008837/2012
Ερώτηση με αίτημα γραπτής απάντησης E-008837/2012
προς την Επιτροπή
Άρθρο 117 του Κανονισμού
Raül Romeva i Rueda (Verts/ALE) , Rui Tavares (Verts/ALE) , Nikos Chrysogelos (Verts/ALE) και Heide Rühle (Verts/ALE)

 Θέμα: Ιδιωτικοποίηση του νερού από την Τρόικα
 Γραπτή απάντηση 

Στις 15 Μαΐου ομάδα από ΜΚΟ απέστειλε στον κ. Olli Rehn επιστολή σχετικά με τις συστάσεις εκ μέρους της Τρόικας να ιδιωτικοποιηθούν οι δημόσιες υπηρεσίες, συμπεριλαμβανομένου του νερού(1).

Στην απάντησή της η Επιτροπή, μετά από καθυστέρηση 4 μηνών, δηλώνει ότι «η Επιτροπή πιστεύει ότι η ιδιωτικοποίηση των δημόσιων υπηρεσιών, συμπεριλαμβανομένων των εταιρειών παροχής ύδατος, μπορεί να αποδώσει οφέλη στην κοινωνία, όταν γίνεται προσεκτικά. Γι’ αυτό τον σκοπό η ιδιωτικοποίηση πρέπει να πραγματοποιείται από τη στιγμή που έχει καταρτιστεί το κατάλληλο ρυθμιστικό πλαίσιο, για να αποφεύγονται καταχρήσεις από ιδιωτικά μονοπώλια. (…)»Η δήλωση αυτή βεβαιώνει εκ νέου ότι υπάρχει στόχος ιδιωτικοποίησης και φαίνεται να παραβιάζει την υποτιθέμενη ουδετερότητα της ΕΕ σε ζητήματα δημόσιας ή ιδιωτικής κατοχής και διαχείρισης συλλογικών υπηρεσιών παροχής ύδατος (άρθρο 345 ΣΛΕΕ και άρθρο 17, παράγραφος 1, της οδηγίας 2006/123/ΕΚ σχετικά με τις υπηρεσίες στην εσωτερική αγορά).

Σύμφωνα με τα ψηφίσματα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, με ημερομηνίες 14.1.2004, 10.3.2004 και 31.5.2006, ο τομέας ύδατος δεν πρέπει να ελευθερωθεί αλλά να εκσυγχρονιστεί. Ο τομέας ύδατος δεν πρέπει επομένως να εμπίπτει στο πεδίο εφαρμογής της οδηγίας σχετικά με τις συμβάσεις παραχώρησης υπηρεσιών. Το ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου (3.7.2012) δηλώνει ότι η πρόσβαση στο νερό πρέπει να είναι θεμελιώδες και καθολικό δικαίωμα. Η πρωτοβουλία Ευρωπαίων πολιτών Right to Water(2) ζητεί από την ΕΕ να αυξήσει τις προσπάθειές της να επιτευχθεί καθολική πρόσβαση στο νερό και στην αποχέτευση.

1. Πώς εξηγεί η Επιτροπή την αντίφαση ανάμεσα στις συστάσεις της Τρόικας, τα αναφερθέντα άρθρα των συνθηκών, το πνεύμα του Χάρτη Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της ΕΕ και τις πρωτοβουλίες του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου;

2. Μήπως αυτές οι συστάσεις αποτελούν παραβίαση του άρθρου 345 ΣΛΕΕ και της αρχής της επικουρικότητας της ΕΕ;

3. Θα αποσύρει η Επιτροπή αυτές τις συστάσεις σε όλες τις χώρες του μηχανισμού διάσωσης;

(1)http://corporateeurope.org/sites/default/files/Letter%20to%20the%20Commission%20on%20water%20privatization%20conditionalities.pdf
(2)http://www.right2water.eu/

Πρωτότυπη γλώσσα της ερώτησης: ENΕΕ C 293 E, 09/10/2013
Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου