• EN - English
 • FI - suomi
Parlamentin kysymys - E-009937/2012Parlamentin kysymys
E-009937/2012

  Ekologisesti ja eettisesti kestävä kalastus

  Kirjallisesti vastattava kysymys E-009937-12
  komissiolle
  työjärjestyksen 117 artikla
  Hannu Takkula (ALDE)

  Lähtökohtana Euroopan unionin alueella harjoitettavalle kalastukselle tulee olla ekologisesti ja eettisesti kestävän kalastuksen periaate kalastuspolitiikan tulevaisuutta linjattaessa. Kuitenkin saaliiksi tullutta kalaa heitetään edelleen kuolleena takaisin mereen ja markkinoilta ostetaan valtavia määriä kalaa pelkästään hävitettäväksi kalan markkinahinnan pitämiseksi kohtuullisena. On perusteltua pyrkiä tukemaan kalastajia ja huolehtia heidän tulotasostaan, mutta pelkkä kalan tuhoaminen on ympäristön ja yleisen oikeustajun kannalta kestämätöntä. Saaliin poisheitto, valtavat tukiostot ja ostetun kalan hävittäminen koetaan järjettömänä.

  1. Tekeekö komissio kaiken voitavansa tämänkaltaisten kalastuksen epäkohtien ja vinoutumien korjaamiseksi?

  2. Mikäli saaliskalan poisheittokielto astuu voimaan, tuleeko komissio noudattamaan nollatoleranssia kalastussopimusten rikkomisen suhteen ja määritelläänkö sanktiot sen mukaisiksi?

  EYVL C 310 E, 25/10/2013