Înapoi la portalul Europarl

Choisissez la langue de votre document :

Întrebări parlamentare
PDF 56kWORD 34k
17 decembrie 2012
E-011514-12
Întrebarea cu solicitare de răspuns scris E-011514-12
adresată Comisiei
Articolul 117 din Regulamentul de procedură
Roberta Angelilli (PPE) , Jacek Protasiewicz (PPE) , Teresa Jiménez-Becerril Barrio (PPE) , Elena Băsescu (PPE) , Georgios Papanikolaou (PPE) , Heinz K. Becker (PPE) , Nuno Melo (PPE) , Danuta Jazłowiecka (PPE) , Licia Ronzulli (PPE) , Anna Záborská (PPE) , Maria do Céu Patrão Neves (PPE) , Filip Kaczmarek (PPE) , Maria Da Graça Carvalho (PPE) , Sari Essayah (PPE) , Mariya Gabriel (PPE) , Burkhard Balz (PPE) , Potito Salatto (PPE) , Clemente Mastella (PPE) , Jan Kozłowski (PPE) , Lara Comi (PPE) , Zoltán Bagó (PPE) , Jim Higgins (PPE) , Mário David (PPE) , Eduard Kukan (PPE) , Sergio Paolo Francesco Silvestris (PPE) , José Manuel Fernandes (PPE) , Nuno Teixeira (PPE) , Georgios Papastamkos (PPE) , Carlo Fidanza (PPE) , Piotr Borys (PPE) , Iva Zanicchi (PPE) , Joanna Katarzyna Skrzydlewska (PPE) , József Szájer (PPE) , Antonio Cancian (PPE) , Zofija Mazej Kukovič (PPE) , Jarosław Leszek Wałęsa (PPE) , Eva Ortiz Vilella (PPE) , Anne Delvaux (PPE) , Giovanni La Via (PPE) , Erminia Mazzoni (PPE) , Georges Bach (PPE) , Lívia Járóka (PPE) , Konstantinos Poupakis (PPE) , Svetoslav Hristov Malinov (PPE) , Gabriel Mato Adrover (PPE) , Marco Scurria (PPE) , Ioannis A. Tsoukalas (PPE) , Sidonia Elżbieta Jędrzejewska (PPE) , Philippe Boulland (PPE) , Monica Luisa Macovei (PPE) , Mario Mauro (PPE) , Esther Herranz García (PPE) , Amalia Sartori (PPE) , Czesław Adam Siekierski (PPE) , Inese Vaidere (PPE) , Georgios Koumoutsakos (PPE) , Juan Andrés Naranjo Escobar (PPE) , María Auxiliadora Correa Zamora (PPE) , Paolo Bartolozzi (PPE) , Paweł Zalewski (PPE) , Małgorzata Handzlik (PPE) , Salvador Garriga Polledo (PPE) , Edit Bauer (PPE) , Lena Kolarska-Bobińska (PPE) , Marietta Giannakou (PPE) , Salvador Sedó i Alabart (PPE) , László Surján (PPE) , Regina Bastos (PPE) , Pablo Arias Echeverría (PPE) , Elisabeth Köstinger (PPE) , Elena Oana Antonescu (PPE) , Salvatore Tatarella (PPE) , Rosa Estaràs Ferragut (PPE) , Luis de Grandes Pascual (PPE) , Astrid Lulling (PPE) , Kinga Gál (PPE) , Peter Šťastný (PPE) , Radvilė Mo (null)

 Subiect:  Informații privind măsurile ce vizează combaterea șomajului în rândul tinerilor
 Răspuns scris 

La 30 ianuarie 2012, cu ocazia reuniunii informale a Consiliului European, Comisia a înființat opt „echipe de acțiune” care au fost trimise în cele opt țări din UE unde se înregistrează cele mai ridicate rate ale șomajului în rândul tinerilor (Italia, Spania, Grecia, Slovacia, Lituania, Portugalia, Letonia și Irlanda) și a anunțat, în același timp, că 82 de miliarde de euro din fonduri europene nealocate urmează să fie angajate pentru inițiative destinate combaterii șomajului în rândul tinerilor. La 23 mai 2012, președintele Barroso a prezentat primele rezultate ale activității „echipelor de acțiune”. Din fondurile europene angajate, circa 7,3 miliarde de euro au fost canalizate prin intermediul acestei inițiative în scopul distribuirii accelerate sau realocării, în beneficiul a cel puțin 460 000 de tineri și 56 000 de IMM-uri.

Poate Comisia preciza:
dacă este disponibilă o actualizare revizuită a activității „echipelor de acțiune” și a consultărilor cu celelalte șapte țări unde se înregistrează o rată a șomajului în rândul tinerilor peste media UE (Bulgaria, Cipru, Franța, Ungaria, Polonia, România și Suedia);
dacă sunt disponibile informații mai precise și mai recente privind proiectele finanțate și privind proiectele în curs de aprobare, inclusiv informații care s-ar putea referi la posibile modificări ale programelor operaționale;
dacă s-a realizat o analiză a bunelor practici și dacă a fost formulată o strategie de acțiune pe termen lung care să vizeze șomajul în rândul tinerilor;
dacă a fost consultată vreo organizație de tineret, după cum se solicită în Comunicarea Comisiei prin care se propune „Inițiativa privind oportunitățile pentru tineri” și în Rezoluția Parlamentului din 24 mai 2012 privind oportunitățile pentru tineri și, în caz afirmativ, momentul la care această consultare a avut loc, deoarece nu pare că până în prezent a fost realizată o astfel de acțiune;
la ce măsuri s-a referit Președintele Barroso în discursul său privind starea Uniunii atunci când a menționat, printre altele, lansarea unui „pachet pentru tineri” pentru a înființa sistemul de garantare pentru tineri și cadrul de calitate pentru formarea profesională și momentul în care vom vedea aceste măsuri;
dacă sunt disponibile rezultatele consultării privind „cadrul de calitate pentru facilitarea formării profesionale”;
cum progresează „Inițiativa privind oportunitățile pentru tineri” și ce măsuri au fost luate?
Limba originală a întrebării: ENJO C 340 E din 21/11/2013
Aviz juridic - Politica de confidențialitate