Tillbaka till Europarl-webbplatsen

Choisissez la langue de votre document :

 • bg - български
 • es - español
 • cs - čeština
 • da - dansk
 • de - Deutsch
 • et - eesti keel
 • el - ελληνικά
 • en - English
 • fr - français
 • ga - Gaeilge
 • hr - hrvatski
 • it - italiano
 • lv - latviešu valoda
 • lt - lietuvių kalba
 • hu - magyar
 • mt - Malti
 • nl - Nederlands
 • pl - polski
 • pt - português
 • ro - română
 • sk - slovenčina
 • sl - slovenščina
 • fi - suomi
 • sv - svenska (vald)
Parlamentsfrågor
PDF 38kWORD 24k
13 februari 2013
E-001544-13
Frågor för skriftligt besvarande E-001544-13
till kommissionen
Artikel 117 i arbetsordningen
Amelia Andersdotter (Verts/ALE)

 Angående:  Kriterier för att ta upp handelsbeteckningar, i den mån de är skyddade som exklusiva rättigheter i gällande nationell lagstiftning, i förteckningar över immateriella rättigheter
 Skriftligt svar 

I sitt svar på skriftlig fråga E‐009093/2012 hänvisar kommissionen till sitt uttalande 2005/295/EG(1), som innehåller en uppenbart icke‐uttömmande förteckning över immateriella rättigheter (kommissionen ansåg att åtminstone de immateriella rättigheter som fanns införda i förteckningen omfattades av direktivet om säkerställande av skyddet för immateriella rättigheter).

Vilka kriterier användes för att fastställa att handelsbeteckningar, i den mån de är skyddade som exklusiva rättigheter i gällande nationell lagstiftning, bör tas upp i förteckningen över de immateriella rättigheter som omfattas av artikel 2 i direktivet?

(1)http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/site/sv/oj/2005/l_094/l_09420050413sv00370037.pdf

Frågans originalspråk: ENEGT C 354 E, 04/12/2013
Rättsligt meddelande - Integritetspolicy