• DA - dansk
  • EN - English
Forespørgsel/spørgsmål fra parlamentsmedlemmer - E-002017/2013Forespørgsel/spørgsmål fra parlamentsmedlemmer
E-002017/2013

Mulig dumping af torsk fra Norge

Forespørgsel til skriftlig besvarelse E-002017-13
til Kommissionen
jf. forretningsordenens artikel 117
Ole Christensen (S&D)

Ifølge danske medier (herunder Maritime Denmark, 21. januar 2013) har Norge fra starten af 2013 sænket mindstepriserne på salg af torsk samtidig med en parallel forøgelse af landets torskekvote med op til 30 %.

Forøgelsen af den norske kvote, der er 25 gange større end den samlede danske torskekvote, sker samtidig med, at Norge sender store mængder fisk ud på verdensmarkedet. Det har blandt andet medført et fald i prisen på torsk i Danmark (nogen steder fra 22 DKK ned til 11 DKK kiloet).

Norge har tidligere øget importværnet på andre vigtige fødevareprodukter — som kød, ost og blomster — med forhøjede priser på det europæiske marked som følge.

Vil Kommissionen i betragtning af ovenstående tage stilling til, om Norge dumper fisk på andre landes markeder for ikke at skade indtjeningen på dets hjemmemarked for torsk? Vil Kommissionen endvidere vurdere, om Norges adfærd kan være i strid med EØS-aftalen, der pålægger landet at følge love om EU’s Indre Marked? Vil Kommissionen eventuelt tage skridt til at indføre en straftold på import af torsk fra Norge i henhold til EØS-aftalen?

EFT C 372 E af 19/12/2013