• EN - English
  • FI - suomi
Parlamentin kysymys - E-002049/2013(ASW)Parlamentin kysymys
E-002049/2013(ASW)

Tonio Borgin komission puolesta antama vastaus

1. Komissio on tietoinen arvoisan parlamentin jäsenen mainitsemasta ongelmasta mutta ei pysty määrittämään sen laajuutta. Jäsenvaltioissa tehdyissä tarkastuksissa ilmeni puutteita hevosten jäljitettävyyttä koskevan nykyisen järjestelmän täytäntöönpanossa. Näiden tarkastusten tulosten perusteella komissio on valmistellut toimintasuunnitelman, jonka puitteissa on tarkoitus ehdottaa hevospassien pakollista kirjaamista kansalliseen keskustietokantaan sekä hevospasseja myöntäviin viranomaisiin sovellettavia tiukempia sääntöjä ja näiden viranomaisten lukumäärän rajoittamista.

2. EU:ssa syntyneet hevoset ja muut hevoseläimet on oletusarvoisesti tarkoitettu elintarvikeketjuun, jollei yksittäisten eläinten passissa ole nimenomaisesti ilmoitettu, ettei niitä ole tarkoitettu teurastettaviksi ihmisravinnoksi. Viimeksi mainitussa tapauksessa on olemassa tiukat säännöt, joilla varmistetaan näiden eläinten turvallinen loppusijoitus ja passien asianmukainen käsittely eläinten kuoltua.

3. Komission arvioiden mukaan hevosenlihan tuotanto EU:ssa on noin 50 000–55 000 tonnia vuodessa, ja omavaraisuusaste on noin 65 %. Lisäksi EU:hun tuodaan noin 30 000 tonnia hevosenlihaa vuodessa.

EYVL C 372 E, 19/12/2013