Takaisin Europarl-portaaliin

Choisissez la langue de votre document :

 • bg - български
 • es - español
 • cs - čeština
 • da - dansk
 • de - Deutsch
 • et - eesti keel
 • el - ελληνικά
 • en - English
 • fr - français
 • ga - Gaeilge
 • hr - hrvatski
 • it - italiano
 • lv - latviešu valoda
 • lt - lietuvių kalba
 • hu - magyar
 • mt - Malti
 • nl - Nederlands
 • pl - polski
 • pt - português
 • ro - română
 • sk - slovenčina
 • sl - slovenščina
 • fi - suomi (valittuna)
 • sv - svenska
Parlamentin jäsenten esittämät kysymykset
PDF 37kWORD 25k
6. maaliskuuta 2013
E-002661-13
Kirjallisesti vastattava kysymys E-002661-13
komissiolle
työjärjestyksen 117 artikla
Satu Hassi (Verts/ALE)

 Aihe:  Vertikaalinen monopoli juomapakkausten kierrätysjärjestelmässä
 Kirjallinen vastaus 

Suomessa juomapakkausten kierrätys perustui vuoteen 2005 asti pääosin uudelleentäytettäviin lasi‐ ja muovipulloihin. Vuonna 2008 uudelleenkäytettävät muovipullot korvattiin pehmeillä PET-pulloilla, joiden materiaali voidaan käyttää uudelleen. Sekä uudelleenkäytettävien että materiaalina hyödynnettävien juomapakkausten kierrätyksen hallinnoinnista vastaa Suomen Palautuspakkaus Oy (PALPA), josta puolet omistavat vähittäiskauppaketjut ja toisen puolen panimoteollisuuden yritykset. Panttijärjestelmän korkeat liittymiskustannukset (7 600 euroa) tekevät siitä eksklusiivisen.

PALPA:lla on voittoa tavoittelemattoman yrityksen asema, mutta tosiasiassa sille kertyy voittoa panteista, joita ei palauteta kuluttajille. Esimerkiksi Norjassa erotus maksetaan valtiolle, jos panteista ei palauteta vähintään 95 %. Pirkanmaan ympäristökeskuksen tilaston mukaan vuosien 2005–2011 panttinetto lienee yli 100 miljoonaa euroa. PALPA maksaa käsittely‐ ja kuljetuskorvauksia kaupalle ja panimoille, eli omistajilleen.

Siirtymää uudelleenkäytettävistä pulloista pulloihin ja metallitölkkeihin, joista vain materiaali käytetään uudelleen, ajoivat isot kauppaketjut, sillä niiden käsittely kaupoissa on halvempaa.

Koska vähittäiskaupan yritykset omistavat merkittävän osan PALPA:sta, toiminta lähenee vertikaalista monopolia, jossa kierrätysjärjestelmän omistaja voi vaikuttaa eri pakkausmuotojen markkina-asemaan tavalla, joka ei ole ympäristön kannalta välttämättä paras, ja myös syrjiä pienempiä toimijoita.

Pitääkö komissio PALPA:n monopoliasemaa ja sen panteista keräämiä voittoja EU:n kilpailu‐ ja jätelainsäädännön mukaisena? Ellei, mihin toimiin komissio aikoo ryhtyä?

 EYVL C 6 E, 10/01/2014
Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö