• EN - English
 • FI - suomi
Parlamentin kysymys - E-002661/2013Parlamentin kysymys
E-002661/2013

  Vertikaalinen monopoli juomapakkausten kierrätysjärjestelmässä

  Kirjallisesti vastattava kysymys E-002661-13
  komissiolle
  työjärjestyksen 117 artikla
  Satu Hassi (Verts/ALE)

  Suomessa juomapakkausten kierrätys perustui vuoteen 2005 asti pääosin uudelleentäytettäviin lasi‐ ja muovipulloihin. Vuonna 2008 uudelleenkäytettävät muovipullot korvattiin pehmeillä PET-pulloilla, joiden materiaali voidaan käyttää uudelleen. Sekä uudelleenkäytettävien että materiaalina hyödynnettävien juomapakkausten kierrätyksen hallinnoinnista vastaa Suomen Palautuspakkaus Oy (PALPA), josta puolet omistavat vähittäiskauppaketjut ja toisen puolen panimoteollisuuden yritykset. Panttijärjestelmän korkeat liittymiskustannukset (7 600 euroa) tekevät siitä eksklusiivisen.

  PALPA:lla on voittoa tavoittelemattoman yrityksen asema, mutta tosiasiassa sille kertyy voittoa panteista, joita ei palauteta kuluttajille. Esimerkiksi Norjassa erotus maksetaan valtiolle, jos panteista ei palauteta vähintään 95 %. Pirkanmaan ympäristökeskuksen tilaston mukaan vuosien 2005–2011 panttinetto lienee yli 100 miljoonaa euroa. PALPA maksaa käsittely‐ ja kuljetuskorvauksia kaupalle ja panimoille, eli omistajilleen.

  Siirtymää uudelleenkäytettävistä pulloista pulloihin ja metallitölkkeihin, joista vain materiaali käytetään uudelleen, ajoivat isot kauppaketjut, sillä niiden käsittely kaupoissa on halvempaa.

  Koska vähittäiskaupan yritykset omistavat merkittävän osan PALPA:sta, toiminta lähenee vertikaalista monopolia, jossa kierrätysjärjestelmän omistaja voi vaikuttaa eri pakkausmuotojen markkina-asemaan tavalla, joka ei ole ympäristön kannalta välttämättä paras, ja myös syrjiä pienempiä toimijoita.

  Pitääkö komissio PALPA:n monopoliasemaa ja sen panteista keräämiä voittoja EU:n kilpailu‐ ja jätelainsäädännön mukaisena? Ellei, mihin toimiin komissio aikoo ryhtyä?

  EYVL C 6 E, 10/01/2014