Parlementaire vraag - E-002859/2013(ASW)Parlementaire vraag
E-002859/2013(ASW)

Antwoord van de heer De Gucht namens de Commissie

De Commissie is zich bewust van het verslag van de IFAW over „de rendabiliteit van de Japanse walvisvangst” en doet hier onderzoek naar.

De EU integreert duurzaamheidsoverwegingen in haar handelsbeleid, met name door te onderhandelen over verplichtingen met betrekking tot milieu en arbeidsvoorwaarden in bilaterale vrijhandelsovereenkomsten en door duurzaamheidseffectbeoordelingen uit te voeren ten opzichte van handelsbesprekingen.

Ten aanzien van de vrijhandelsovereenkomsten met Japan, stelt de Commissie zich ten doel om een ambitieus en uitgebreid hoofdstuk over handel en duurzame ontwikkeling op te nemen in de vrijhandelsovereenkomst, waarin onder andere het behoud, het duurzaam beheer en de bevordering van handel in rechtmatig verkregen duurzame natuurlijke hulpbronnen — waaronder visbestanden — aan de orde zou moeten komen. Het hoofdstuk over handel en duurzame ontwikkeling zou zo kunnen bijdragen aan de effectieve implementatie in Japan van de multilaterale milieuovereenkomsten (MEA’s), waaronder het Verdrag inzake biologische diversiteit (CBD) en de Overeenkomst inzake internationale handel in bedreigde in het wild levende dier‐ en plantensoorten (CITES). De Commissie is van mening dat bepalingen met betrekking tot handel en duurzame ontwikkeling gericht moet zijn op een hoog niveau van milieu‐ en arbeidsbescherming.

Wat betreft de walvisvangst heeft de EU meerdere malen kenbaar gemaakt dat haar aanpak verschilt met die van Japan; zij zal hier ongetwijfeld mee door blijven gaan als de context zich daartoe leent.

PB C 6 E van 10/01/2014