Takaisin Europarl-portaaliin

Choisissez la langue de votre document :

Parlamentin jäsenten esittämät kysymykset
PDF 48kWORD 25k
11. maaliskuuta 2013
E-002859-13
Kirjallisesti vastattava kysymys E-002859-13
komissiolle
työjärjestyksen 117 artikla
Sonia Alfano (ALDE) , Kriton Arsenis (S&D) , Gaston Franco (PPE) , Jacqueline Foster (ECR) , Julie Girling (ECR) , Mikael Gustafsson (GUE/NGL) , Sidonia Elżbieta Jędrzejewska (PPE) , Dan Jørgensen (S&D) , Jörg Leichtfried (S&D) , Kartika Tamara Liotard (GUE/NGL) , David Martin (S&D) , Cristiana Muscardini (ECR) , Bill Newton Dunn (ALDE) , Sirpa Pietikäinen (PPE) , Pavel Poc (S&D) , Raül Romeva i Rueda (Verts/ALE) , Daciana Octavia Sârbu (S&D) , Joanna Senyszyn (S&D) , Keith Taylor (Verts/ALE) , Janusz Wojciechowski (ECR) , Andrea Zanoni (ALDE)

 Aihe:  Kansainvälisen eläinten hyvinvointia edistävän rahaston raportti Japanin harjoittaman valaanpyynnin taloudellisista näkökohdista
 Kirjallinen vastaus 

Kansainvälinen eläinten hyvinvointia edistävä rahasto (IFAW) julkaisi äskettäin raportin Japanin harjoittaman valaanpyynnin taloudellisista näkökohdista (The Economics of Japanese Whaling). Raportti perustui johtavien Japanissa toimivien virastojen havaintoihin ja suurelta osin Japanin hallituksen omiin tietoihin. Komission jäsen Potocnik vastasi kirjalliseen kysymykseen E‐002263/2012 ja komission jäsen De Gucht kirjalliseen kysymykseen E‐012352/2011. Voiko komissio nyt vastata seuraaviin kysymyksiin:

Onko komissio tietoinen IFAW:n raportista ja/tai aikooko komissio ennen tulevia Japanin kanssa käytäviä kauppaneuvotteluja keskustella Japanin viranomaisten kanssa todisteista, että julkisia varoja on käytetty ja hyökyaaltoavustusvaroja on suunnattu kannattamattoman valaanpyyntiteollisuuden tukemiseen, ja että Japanin niin kutsutulta ”tieteelliseltä valaanpyynniltä” puuttuu tieteellinen arvo?

Varmistavatko kauppaa ja kestävää kehitystä koskevat määräykset mahdollisissa tulevissa EU:n ja Japanin kauppasopimuksissa myös valaanpyynnin säätelyä koskevan kansainvälisen yleissopimuksen ja biologista monimuotoisuutta koskevan yleissopimuksen tehokkaan täytäntöönpanon?

Kysymyksen alkukieli: ENEYVL C 6 E, 10/01/2014
Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö