Επιστροφή στη διαδικτυακή πύλη Europarl

Choisissez la langue de votre document :

 • bg - български
 • es - español
 • cs - čeština
 • da - dansk
 • de - Deutsch
 • et - eesti keel
 • el - ελληνικά (επιλεγμένο)
 • en - English
 • fr - français
 • ga - Gaeilge
 • hr - hrvatski
 • it - italiano
 • lv - latviešu valoda
 • lt - lietuvių kalba
 • hu - magyar
 • mt - Malti
 • nl - Nederlands
 • pl - polski
 • pt - português
 • ro - română
 • sk - slovenčina
 • sl - slovenščina
 • fi - suomi
 • sv - svenska
Κοινοβουλευτικές ερωτήσεις
PDF 33kWORD 43k
16 Μαΐου 2013
E-003673/2013(ASW)
Απάντηση του κ. Borg εξ ονόματος της Επιτροπής
Αριθμός αναφοράς της ερώτησης: E-003673/2013

1. Βλ. παραρτήματα.

2. Για να βελτιωθεί η επιβολή της νομοθεσίας κατά τη μεταφορά ζώων από την ΕΕ στην Τουρκία, η Επιτροπή, σε πολλές περιπτώσεις, έχει υπενθυμίσει στα κράτη μέλη τις υποχρεώσεις τους ως προς την ορθή εφαρμογή των κανόνων της ΕΕ(1). Η επιβολή της νομοθεσίας από τα κράτη μέλη έχει βελτιωθεί κατόπιν διευθέτησης καταγγελιών από την Επιτροπή.

3. Από τις 5 έως τις 13 Ιουνίου 2012, το Γραφείο Τροφίμων και Κτηνιατρικών Θεμάτων της Γενικής Διεύθυνσης Υγείας και Καταναλωτών της Επιτροπής (ΓΤΚΘ) διενήργησε έλεγχο στη Βουλγαρία για την αξιολόγηση της εφαρμογής των ελέγχων για την καλή μεταχείριση των ζώων στα αγροκτήματα και κατά τη διάρκεια της μεταφοράς τους. Επισκέφθηκε το σημείο εξόδου προς τη Βουλγαρία που αναφέρεται στην ερώτηση. Το ΓΤΚΘ κατέληξε στο συμπέρασμα ότι οι επίσημοι έλεγχοι στο σημείο εξόδου προς την Τουρκία πραγματοποιούνται κατά κανόνα με ικανοποιητικό τρόπο. Τα συμπεράσματα και οι συστάσεις από τον εν λόγω έλεγχο διατίθενται στην ιστοσελίδα της Επιτροπής(2). Με βάση τα πορίσματα του εν λόγω ελέγχου, η Επιτροπή δεν συμφωνεί με την άποψη ότι οι βουλγαρικές αρχές συστηματικά αδυνατούν να επιβάλλουν την εφαρμογή του κανονισμού 1/2005 για τους ελέγχους στα σημεία εξόδου.

4. Ο κανονισμός 1/2005 εφαρμόζεται από τις 5 Ιανουαρίου 2007. Όταν τα κράτη μέλη δεν τηρούν τις υποχρεώσεις τους, η Επιτροπή μπορεί να αναλαμβάνει δράση. Ως προς την πλημμελή επιβολή του κανονισμού 1/2005, η Επιτροπή έχει κινήσει διαδικασίες επί παραβάσει σε αρκετές περιπτώσεις, όταν το έκρινε σκόπιμο.

(1)Το ζήτημα συζητήθηκε με τα αρμόδια πρόσωπα για τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1/2005 τον Δεκέμβριο του 2011 και τον Ιούνιο του 2012 σε ειδική συνεδρίαση των αρχών των οικείων κρατών μελών, εκπροσώπων οργανώσεων για την καλή μεταχείριση των ζώων και του βιομηχανικού κλάδου τον Μάρτιο του 2012 και στο πλαίσιο της μόνιμης επιτροπής για την τροφική αλυσίδα και την υγεία των ζώων στις 4 Δεκεμβρίου 2012. Τα πρακτικά της εν λόγω συνεδρίασης διατίθενται στη διεύθυνση: http://ec.europa.eu/food/committees/regulatory/scfcah/toxic/summary19_en.pdf
(2)http://ec.europa.eu/food/fvo/rep_details_en.cfm?rep_id=2080

ΕΕ C 19 E, 22/01/2014
Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου