Επιστροφή στη διαδικτυακή πύλη Europarl

Choisissez la langue de votre document :

 • bg - български
 • es - español
 • cs - čeština
 • da - dansk
 • de - Deutsch
 • et - eesti keel
 • el - ελληνικά (επιλεγμένο)
 • en - English
 • fr - français
 • ga - Gaeilge
 • hr - hrvatski
 • it - italiano
 • lv - latviešu valoda
 • lt - lietuvių kalba
 • hu - magyar
 • mt - Malti
 • nl - Nederlands
 • pl - polski
 • pt - português
 • ro - română
 • sk - slovenčina
 • sl - slovenščina
 • fi - suomi
 • sv - svenska
Κοινοβουλευτικές ερωτήσεις
PDF 48kWORD 28k
28 Μαρτίου 2013
E-003673-13
Ερώτηση με αίτημα γραπτής απάντησης E-003673-13
προς την Επιτροπή
Άρθρο 117 του Κανονισμού
Kriton Arsenis (S&D)

 Θέμα:  Μεταφορά ζώων σε μακρινές αποστάσεις από την ΕΕ στην Τουρκία
 Γραπτή απάντηση 

Εκατοντάδες χιλιάδες πρόβατα και βοοειδή (προοριζόμενα για σφαγή και αναπαραγωγή) μεταφέρονται κάθε χρόνο σε μεγάλες αποστάσεις από κράτη μέλη της ΕΕ στην Τουρκία. Αναφορές από ΜΚΟ, στηριζόμενες από εμπειρικά στοιχεία, έχουν καταδείξει ότι αυτά τα ταξίδια μακρινών αποστάσεων προκαλούν τεράστια δεινά στα ζώα. Ο εξαιρετικά μεγάλος χρόνος μεταφοράς — που συχνά επιμηκύνεται από τεράστιες καθυστερήσεις, ενίοτε διάρκειας ολόκληρων ημερών, εντός ή πλησίον των συνόρων μεταξύ της ΕΕ και της Τουρκίας — είναι συχνά το αποτέλεσμα μη ορθών/ατελών συνοδευτικών εγγράφων που εκδόθηκαν από τις αρμόδιες αρχές των κρατών μελών αναχώρησης.

Η ΜΚΟ Animals’ Angels έχει τεκμηριώσει επανειλημμένως το γεγονός ότι τα ζώα συχνά υποφέρουν, εξαιτίας αυτής της μεταφοράς σε μακρινές αποστάσεις, από αφυδάτωση και υποσιτισμό, σοβαρές αναπνευστικές διαταραχές, θερμική επιβάρυνση και εξάντληση. Έχει τεκμηριωθεί ένας σημαντικός αριθμός ζώων που δεν επέζησαν της μεταφοράς σε μεγάλη απόσταση. Ο κανονισμός του Συμβουλίου (ΕΚ) αριθ. 1/2005 για την προστασία των ζώων κατά τη μεταφορά βρίσκεται σε ισχύ εδώ και πέντε χρόνια τώρα. Ωστόσο, το 2013 οι σχετικοί νόμοι της ΕΕ εξακολουθούν να μην εφαρμόζονται από τα κράτη μέλη, ενώ έχουν υπάρξει αποδεδειγμένα και διάφορα περιστατικά παράτυπης μεταφοράς για τα οποία έχει δοθεί άδεια από κράτη μέλη. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα πρέπει να εντείνει τις προσπάθειές της ώστε να διασφαλίσει την αποτελεσματική εφαρμογή του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1/2005 και την πραγματική προστασία των ζώων κατά τη μεταφορά.

Βάσει των ανωτέρω, ερωτάται η Επιτροπή:
Πόσα ζωντανά βοοειδή και προβατοειδή εξήχθησαν από κράτη μέλη (με ταξινόμηση ανά κράτος μέλος) στην Τουρκία τα έτη 2009, 2010, 2011 και 2012;
Πώς προτίθεται η Επιτροπή να διορθώσει τη συστηματική και διαρκή μη εφαρμογή, από τα κράτη μέλη αναχώρησης, του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1/2005 στο πλαίσιο της μεταφοράς ζώων προς την Τουρκία;
Πώς προτίθεται η Επιτροπή να διορθώσει τη συστηματική και διαρκή μη εφαρμογή, από τις αρμόδιες βουλγαρικές αρχές, του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1/2005 στο σημείο εξόδου της ΕΕ Kapitan Andreevo στα σύνορα της ΕΕ με την Τουρκία;
Σε συνάφεια με τις ερωτήσεις 2 και 3, ποια θεωρεί η Επιτροπή ότι είναι η κατάλληλη προθεσμία που θα πρέπει να δοθεί στα κράτη μέλη και εντός της οποίας θα πρέπει επιτέλους να επιβάλουν την εφαρμογή του κανονισμού του Συμβουλίου (ΕΚ) αριθ. 1/2005;
Πρωτότυπη γλώσσα της ερώτησης: ENΕΕ C 19 E, 22/01/2014
Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου