• EN - English
  • SK - slovenčina
Parlamentná otázka - E-003876/2013Parlamentná otázka
E-003876/2013

Násilie páchané na zvieratách v Bulharsku

Otázka na písomné zodpovedanie E-003876-13
Komisii
článok 117 rokovacieho poriadku
Monika Flašíková Beňová (S&D)

V uplynulých dňoch vyvolalo u širokej bulharskej verejnosti vlnu nevôle verejné napadnutie psa baseballovou pálkou. Ako sa javí, polícia akoby ani nemala záujem previnilca potrestať. Je tiež dosť zarážajúce, že Bulharsko ako členský štát Európskej únie, navyše v 21. storočí, nemá vôľu trestať zločiny páchané na zvieratách i napriek tomu, že disponuje zákonom „Animal Welfare“ zakazujúcim neľudské zaobchádzanie so zvieratami.

Je v možnostiach Komisie dopomôcť k náprave situácie v Bulharsku v rámci zmieňovanej problematiky? Ako by bolo možné účinne predchádzať tomu, aby sa takéto otrasné a kruté činy opakovali?

Ú.v. C 19 E z 22/01/2014