Takaisin Europarl-portaaliin

Choisissez la langue de votre document :

 • bg - български
 • es - español
 • cs - čeština
 • da - dansk
 • de - Deutsch
 • et - eesti keel
 • el - ελληνικά
 • en - English
 • fr - français
 • ga - Gaeilge
 • hr - hrvatski
 • it - italiano
 • lv - latviešu valoda
 • lt - lietuvių kalba
 • hu - magyar
 • mt - Malti
 • nl - Nederlands
 • pl - polski
 • pt - português
 • ro - română
 • sk - slovenčina
 • sl - slovenščina
 • fi - suomi (valittuna)
 • sv - svenska
Parlamentin jäsenten esittämät kysymykset
PDF 39kWORD 23k
22. huhtikuuta 2013
E-004507-13
Kirjallisesti vastattava kysymys E-004507-13
komissiolle
työjärjestyksen 117 artikla
Riikka Manner (ALDE)

 Aihe:  Jatkokysymys luontodirektiivistä
 Kirjallinen vastaus 

Jätin luontodirektiiviä koskevan kirjallisen kysymyksen komissiolle tammikuussa (E-000550/2013). Sain 15.3. komissaari Potočnikin allekirjoittaman vastauksen, jossa ennen muuta viitattiin aiempiin kysymyksiin ja vastauksiin luontodirektiivin ja erityisesti Suomen kohtaaman susiongelman tasapainosta.

Susien laajeneva elinpiiri sekä muuttuneet käyttäytymistottumukset ihmisen läheisyyteen nostattavat yhä enemmän inhimillistä huolta Suomessa. Viranomaisohjeistus nojaa EU-lainsäädäntöön, ja kansalaisten tunne siitä, ettei lainsäädäntö suojele ihmistä, on vahva. Haluan siksi tarkentaa edellistä kysymystäni ja samalla pyydän myös komissiolta aiempaa syvempiä ja täsmällisempiä vastauksia.

Millä aikataululla komissio aikoo julkistaa toimenpiteitä, joilla ihmisten ja suurpetojen rinnakkaiselo saatetaan nykyistä turvallisemmaksi ihmisten – erityisesti lasten – sekä maaseutualueiden elinkeinotoiminnan näkökulmista? Toistan myös aiemman kysymyksen siitä, onko komissiossa arvioitu tai suunniteltu arvioitavan luontodirektiivistä ihmisille koituvia negatiivisia vaikutuksia? Kuinka usein luontodirektiivin taustalla olevat kanta-arviot päivitetään suojelutarpeen jatkuvan ajantasaisuuden varmistamiseksi? Onko komissio tietoinen, että Suomessa susien aiheuttamat vaaratilanteet ja ongelmat ovat maantieteellisesti levinneet voimakkaasti viime vuosina?

 EYVL C 33 E, 05/02/2014
Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö