• EN - English
 • FI - suomi
Parlamentin kysymys - E-004539/2013Parlamentin kysymys
E-004539/2013

  Suurpetojen kantojen säätely

  Kirjallisesti vastattava kysymys E-004539-13
  komissiolle
  työjärjestyksen 117 artikla
  Hannu Takkula (ALDE)

  Kansalaiset Suomessa ovat kokeneet suurpetojen määrän muodostavan uhan varsinkin lasten ja kotieläinten turvallisuudelle, joten petoihin liittyvä keskustelu on ollut siellä varsin kiivasta. Sen jälkeen kun Suomi liittyi Euroopan unioniin vuonna 1995, on esimerkiksi susien määrä Suomessa eräiden arvioiden mukaan kolminkertaistunut. Sudet ovatkin tappaneet pihapiireissä olleita koiria ja vaikeuttanut lasten koulumatkoja ja liikkumista ulkona. Maaseudulla lapset kulkevat kouluun hyvin yleisesti joko kävellen, polkupyörällä tai hiihtäen – Suomessa autokuljetusta ei järjestetä alle kolmen tai alle viiden kilometrin koulumatkalle, oppilaan iästä riippuen. Tällöin yksin liikkuva lapsi saattaa kohdata suden. Asutuksen liepeillä liikkuvista susista aiheutuva uhka ja huoli on todellinen ja aiheellinen. Tämän lisäksi suurpetojen aiheuttamat vahingot Pohjois-Suomen porotaloudelle ovat huomattavia.

  Suurpedoilla on Suomessa myös puolustajansa. Heidän argumenttinsa pohjaavat oletettuihin EU:n määräyksiin petojen suojelemiseksi. Heidän mukaansa petokannan supistaminen ei ole mahdollista nimenomaan EU-lainsäädännön vuoksi. Komission taannoiseen kysymykseeni antama vastaus (E-006576/2012) osoittaa kuitenkin tällaiset väitteet perusteettomiksi. Haluan tämän johdosta selvennykseksi kysyä, onko komissiossa jokin taho tai määräys, joka estää petojen määrän vähentämisen Suomessa sellaiselle tasolle, että niistä ei olisi uhkaa tai vaaraa ihmisille tai kotieläimille? Onko komissio suunnittelemassa tarkempaa ohjeistusta, joka selkeyttäisi tilanteen ja voisi osaltaan rauhoittaa tulehtunutta tilannetta?

  EYVL C 33 E, 05/02/2014