Επιστροφή στη διαδικτυακή πύλη Europarl

Choisissez la langue de votre document :

 • bg - български
 • es - español
 • cs - čeština
 • da - dansk
 • de - Deutsch
 • et - eesti keel
 • el - ελληνικά (επιλεγμένο)
 • en - English
 • fr - français
 • ga - Gaeilge
 • hr - hrvatski
 • it - italiano
 • lv - latviešu valoda
 • lt - lietuvių kalba
 • hu - magyar
 • mt - Malti
 • nl - Nederlands
 • pl - polski
 • pt - português
 • ro - română
 • sk - slovenčina
 • sl - slovenščina
 • fi - suomi
 • sv - svenska
Κοινοβουλευτικές ερωτήσεις
PDF 33kWORD 29k
1 Ιουλίου 2013
E-005290/2013(ASW)
Απάντηση του κ. Borg εξ ονόματος της Επιτροπής
Αριθμός αναφοράς της ερώτησης: E-005290/2013

Η Ευρωπαϊκή Ένωση θέσπισε νομοθετικά μια αυστηρή διαδικασία εκτίμησης της επικινδυνότητας και έγκρισης των ΓΤΟ, η οποία εφαρμόζεται σε περίπτωση εκούσιας ελευθέρωσης ΓΤ ζώων στο περιβάλλον, ή για τρόφιμα και ζωοτροφές που προέρχονται από ΓΤ ζώα. Επιπλέον, η νομοθεσία σχετικά με τους ΓΤΟ διασφαλίζει την πλήρη ενημέρωση των καταναλώτων, μέσω ειδικής επισήμανσης σχετικά με το αν τα τρόφιμα ή οι ζωοτροφές προέρχονται από ΓΤΟ, δινοντάς τους τη δυνατότητα να επιλέγουν πιο συνειδητοποιημένα τις αγορές τους.

Προς το παρόν δεν υπάρχουν αιτήσεις για τη διάθεση στην αγορά ΓΤ ζώων ή προϊόντων που προέρχονται από ΓΤ ζώα. Ωστόσο, η Επιτροπή γνωρίζει ότι έχει πραγματοποιηθεί έρευνα στον εν λόγω τομέα. Η Επιτροπή, προκειμένου να προετοιμαστεί για πιθανές αιτήσεις για έγκριση, ζήτησε από την EFSA να εκπονήσει έγγραφο καθοδήγησης σχετικά με τις προναφερόμενες πτυχές καθώς και την καλή μεταχείριση των ζώων. Τα έγγραφα καθοδήγησης της EFSA σχετικά με την εκτίμηση της επικινδυνότητας των ΓΤ ζώων και των τροφίμων και ζωοτροφών που προέρχονται από ΓΤ ζώα για το περιβάλλον, την υγεία των ανθρώπων και των ζώων δημοσιεύτηκαν τον Ιανουάριο του 2012 και αναφέρονται διεξοδικά στους προβλήματισμούς σχετικά με την υγεία και την καλή μεταχείριση των ΓΤ ζώων σε δοκιμές, σε στάδια αναπαραγωγής και χρήσης(1). Η καθοδήγηση είναι σαφής ως προς το ότι ο αιτών πρέπει να αποδείξει ότι τόσο οι εκούσιες όσο και οι ακούσιες συνέπειες της γενετικής τροποποίησης δεν θέτουν σε κίνδυνο την υγεία και την καλή διαβίωση του ΓΤ ζώου. Η αναπαραγωγή και η χρήση ΓΤ ζώων θα πρέπει επίσης να συμμορφώνεται με τα ελάχιστα πρότυπα που ορίζονται στη νομοθεσία της ΕΕ για την προστασία των ζώων που εκτρέφονται και κατέχονται για σκοπούς γεωργικής εκμετάλλευσης(2), καθώς και με τις οδηγίες της ΕΕ σχετικά με την καλή διαβίωση των μόσχων(3), των χοίρων(4) και των ορνίθων ωοπαραγωγής(5).

Η Επιτροπή βρίσκεται επί του παρόντος στη διαδικασία επανεξέτασης της τελικής έκθεσης του σχεδίου PEGASUS και θα λάβει πλήρως υπόψη τις συστάσεις που περιέχει η εν λόγω έκθεση.

(1)Τμήμα 3.9; http://www.efsa.europa.eu/en/efsajournal/doc/2501.pdf
(2)Οδηγία 98/58/EΚ του Συμβουλίου.
(3)Οδηγία 91/629/EΟΚ όπως τροποποιήθηκε με την οδηγία 97/2/EΚ και την απόφαση 97/182/EΚ της Επιτροπής.
(4)Οδηγία 91/630/EΟΚ όπως τροποποιήθηκε με την οδηγία 2001/88/EΚ και την οδηγία 2001/93/EΚ.
(5)Οδηγία 99/74/EΚ.

ΕΕ C 40 E, 11/02/2014
Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου