Επιστροφή στη διαδικτυακή πύλη Europarl

Choisissez la langue de votre document :

 • bg - български
 • es - español
 • cs - čeština
 • da - dansk
 • de - Deutsch
 • et - eesti keel
 • el - ελληνικά (επιλεγμένο)
 • en - English
 • fr - français
 • ga - Gaeilge
 • hr - hrvatski
 • it - italiano
 • lv - latviešu valoda
 • lt - lietuvių kalba
 • hu - magyar
 • mt - Malti
 • nl - Nederlands
 • pl - polski
 • pt - português
 • ro - română
 • sk - slovenčina
 • sl - slovenščina
 • fi - suomi
 • sv - svenska
Κοινοβουλευτικές ερωτήσεις
PDF 42kWORD 25k
13 Μαΐου 2013
E-005290-13
Ερώτηση με αίτημα γραπτής απάντησης E-005290-13
προς την Επιτροπή
Άρθρο 117 του Κανονισμού
Kriton Arsenis (S&D)

 Θέμα:  Γενετική τροποποίηση των ζώων
 Γραπτή απάντηση 

Η Επιτροπή παρέλαβε μια έκθεση και συστάσεις για τη χάραξη πολιτικής από το πρόγραμμα Πήγασος για τη γενετική τροποποίηση ζώων. Η Ευρωπαϊκή Αρχή για την Ασφάλεια των Τροφίμων ενέκρινε μια επιστημονική γνωμοδότηση δια της οποίας παρέχονται κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με την αξιολόγηση του κινδύνου στα τρόφιμα και τις ζωοτροφές από γενετικώς τροποποιημένα (ΓΤ) ζώα καθώς και την υγεία και ευζωία των ζώων. Ως εκ τούτου, η Επιτροπή θα γνωρίζει ότι υφίστανται σοβαρές ανησυχίες σχετικά με ευζωία των ζώων όπως και δεοντολογικού χαρακτήρα, όσον αφορά τη γενετική τροποποίηση των ζώων. Στην άλλη πλευρά του Ατλαντικού, οι αρχές των ΗΠΑ πρόκειται σύντομα να καταλήξουν σε κάποια απόφαση σχετικά με το εάν θα επιτρέπεται η είσοδος του γενετικά τροποποιημένου σολομού ιχθυοτροφείου στην ανθρώπινη διατροφική αλυσίδα. Η ΕΕ πρέπει αναλόγως και επειγόντως να διαμορφώσει τη δική της πολιτική σε σχέση με την ανάπτυξη και τη χρήση των γενετικά τροποποιημένων ζώων.

Υπό το πρίσμα των ανωτέρω και των ευρύτερων ανησυχιών κοινωνικού, πολιτικού και οικονομικού χαρακτήρα σχετικά με τα ΓΤ ζώα, ποια είναι η πολιτική θέση της Επιτροπής όσον αφορά:
1. την ανάπτυξη και
2. τη χρήση των ΓΤ ζώων;
Πρωτότυπη γλώσσα της ερώτησης: ENΕΕ C 40 E, 11/02/2014
Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου