• EN - English
  • NL - Nederlands
Parlementaire vraag - E-007471/2013Parlementaire vraag
E-007471/2013

E120 kleurstof (Cochenille, Karmijn, Karmijnzuur, Carmine)

Vraag met verzoek om schriftelijk antwoord E-007471-13
aan de Commissie
Artikel 117 van het Reglement
Ivo Belet (PPE)

E120 is een rode kleurstof, onttrokken aan schildluizen. Het vocht van de kevers/luizen wordt gemengd met andere stoffen (bvb. tin) om het kleurechter te maken. De kleurstof wordt gebruikt in verschillende bekende voedingsproducten, chocolade, drinkyoghurt, … maar ook in farmaceutische producten. Om de kleurstof te verkrijgen worden de insecten overgoten met heet water (daarna gedroogd), fijngestampt en gestoomd. Om 1 kg van E120 te verkrijgen, heeft men 155 000 insecten nodig.

Er bestaat ook een gelijkaardige kleurstof (E124) die synthetisch van oorsprong is.

Op 13 juni verschenen in de media berichten dat een lading Europese chocolade in China geblokkeerd was omwille van de aanwezigheid van deze kleurstof. Ook EFSA heeft al onderzoek gedaan naar mogelijk allergische reacties ten gevolge van E120. Ook hyperactiviteit bij kinderen zou een mogelijke bijwerking kunnen zijn.

1. Hoe beoordeelt de Commissie het gebruik van deze niet onomstreden kleurstof?

2. Beschikt de Commissie over wetenschappelijke studies waaruit blijkt dat dit product geen enkel risico vormt voor de volksgezondheid, met name van kinderen?

3. Kan de Commissie onderzoeken of in het kader van RL 2003/89/EG en met name met het oog op transparantie voor de gebruiker, via het label op het product aan de consument geen informatie moet worden verstrekt over de herkomst van deze kleurstof?

PB C 55 E van 26/02/2014