Terug naar het Europarl-portaal

Choisissez la langue de votre document :

 • bg - български
 • es - español
 • cs - čeština
 • da - dansk
 • de - Deutsch
 • et - eesti keel
 • el - ελληνικά
 • en - English
 • fr - français
 • ga - Gaeilge
 • hr - hrvatski
 • it - italiano
 • lv - latviešu valoda
 • lt - lietuvių kalba
 • hu - magyar
 • mt - Malti
 • nl - Nederlands (huidige pagina)
 • pl - polski
 • pt - português
 • ro - română
 • sk - slovenčina
 • sl - slovenščina
 • fi - suomi
 • sv - svenska
Parlementaire vragen
PDF 62kWORD 29k
14 oktober 2013
E-009830/2013(ASW)
Antwoord van de heer Kallas namens de Commissie
Vraagnummer: E-009830/2013

De Commissie werkt niet aan plannen om in alle auto's snelheidsbegrenzers verplicht te maken en is niet op de hoogte van het rapport „UK fights EU bid to introduce speed limit devices”.

De Commissie heeft in 2013 een ex-postevaluatiestudie opgestart inzake de toepassing van Richtlijn 92/6/EEG(1) betreffende snelheidsbegrenzers van bedrijfsvoertuigen. De algemene doelstelling van deze studie bestaat in het verstrekken van een onafhankelijke, externe evaluatie van de verkeersveiligheid en van de milieu‐ en economische effecten van de geldende wetgeving. In overeenstemming met de uitdrukkelijke oproep aan de Commissie van het Europees Parlement(2) een voorstel uit te werken om voertuigen uit te rusten met systemen voor intelligente snelheidsaanpassing, met inbegrip van een tijdschema, details inzake de goedkeuringsprocedure en een beschrijving van de vereiste wegeninfrastructuur wordt in deze studie ook de mogelijke toepassing van intelligente snelheidshulpsystemen in lichte bedrijfsvoertuigen onderzocht.

(1)PB L 57 van 2.3.1992, blz. 27‐28. zoals gewijzigd door Richtlijn 2002/85/EG (PB L 327, 4.12.2002).
(2)Verslag over de verkeersveiligheid in Europa 2011-2020 (2010/2235(INI))http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+REPORT+A7-2011-0264+0+DOC+XML+V0//NL

PB C 179 van 12/06/2014
Juridische mededeling - Privacybeleid