Retur til Europarl-portal

Choisissez la langue de votre document :

 • bg - български
 • es - español
 • cs - čeština
 • da - dansk (valgt)
 • de - Deutsch
 • et - eesti keel
 • el - ελληνικά
 • en - English
 • fr - français
 • ga - Gaeilge
 • hr - hrvatski
 • it - italiano
 • lv - latviešu valoda
 • lt - lietuvių kalba
 • hu - magyar
 • mt - Malti
 • nl - Nederlands
 • pl - polski
 • pt - português
 • ro - română
 • sk - slovenčina
 • sl - slovenščina
 • fi - suomi
 • sv - svenska
Parlamentariske forespørgsler og spørgsmål
PDF 46kWORD 25k
4. september 2013
E-009866-13
Forespørgsel til skriftlig besvarelse E-009866-13
til Kommissionen
jf. forretningsordenens artikel 117
Gerben-Jan Gerbrandy (ALDE) , Gaston Franco (PPE) , Jo Leinen (S&D) , Margrete Auken (Verts/ALE)

 Om:  Skovrydning og tab af biodiversitet
 Skriftlig besvarelse 

Ifølge en uafhængig rapport udarbejdet for Kommissionen er EU førende i den industrialiserede verden, hvad angår tiltagende skovrydning i verden(1). Det europæiske forbrug af varer har ført til tab af mindst ni millioner hektar skov mellem 1990 og 2008. Skovene i Latinamerika, Sydøstasien og Afrika er hårdest ramt. De store industrialiserede økonomier, herunder Kina, er ansvarlige for omtrent en tredjedel af den samlede skovrydning, der er sket på globalt plan i samme periode. Europas stadigt voksende efterspørgsel efter kød, mejeriprodukter, biomasse og biobrændstoffer til energi og andre produkter, der kræver store landområder, har lagt yderligere pres på skovenes økosystemer verden over.

I 2008 lovede EU's miljøministre at arbejde hen imod målet med at sætte en stopper for det globale skovtab inden 2030 og i hvert fald at halvere den tropiske skovrydning inden 2020, sammenlignet med niveauet i 2008(2). Efter en formel overenskomst vil EU's 7. miljøhandlingsprogram opfordre EU til at overveje omfattende planer til imødegåelse af skovrydningen og forringelsen af skovene på globalt plan.

Hvad er Kommissionens planer for at udbrede resultaterne af rapporten om EU-forbrugets indflydelse på skovrydningen i de kommende måneder?

Vil Kommissionen overveje at udvikle en ambitiøs EU-handlingsplan vedrørende skovrydning og skovforringelse, og hvis ja, hvornår forventer den, at en sådan plan vil være færdigudviklet? Har Kommissionen opstillet en tidsplan, mål, aktiviteter og ressourcer til dette, og hvis ja, kan den oplyse Parlamentet om detaljerne?

Er Kommissionen enig i, at der, for at en hvilken som helst plan skal kunne lykkes, skal gennemføres politikker, der udelukker varer og produkter, der er knyttet til skovrydning og skovforringelse, fra EU-markedet, idet man også hjælper udviklingslande med at imødegå skovrydning og skovforringelse i deres egne områder?

(1) »The impact of EU consumption on deforestation« http://ec.europa.eu/environment/forests/impact_deforestation.htm
(2)Commission Communication and Council Conclusions (2008), http://ec.europa.eu/environment/forests/pdf/com_2008_645.pdf; http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/en/lsa/104508.pdf

Forespørgslens originalsprog: ENEFT C 179 af 12/06/2014
Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik