Terug naar het Europarl-portaal

Choisissez la langue de votre document :

 • bg - български
 • es - español
 • cs - čeština
 • da - dansk
 • de - Deutsch
 • et - eesti keel
 • el - ελληνικά
 • en - English
 • fr - français
 • ga - Gaeilge
 • hr - hrvatski
 • it - italiano
 • lv - latviešu valoda
 • lt - lietuvių kalba
 • hu - magyar
 • mt - Malti
 • nl - Nederlands (huidige pagina)
 • pl - polski
 • pt - português
 • ro - română
 • sk - slovenčina
 • sl - slovenščina
 • fi - suomi
 • sv - svenska
Parlementaire vragen
PDF 46kWORD 25k
4 september 2013
E-009866-13
Vraag met verzoek om schriftelijk antwoord E-009866-13
aan de Commissie
Artikel 117 van het Reglement
Gerben-Jan Gerbrandy (ALDE) , Gaston Franco (PPE) , Jo Leinen (S&D) , Margrete Auken (Verts/ALE)

 Betreft:  Ontbossing en biodiversiteitsverlies
 Schriftelijk antwoord 

Volgens een onafhankelijk rapport, opgesteld in opdracht van de Europese Commissie, is de EU koploper van de geïndustrialiseerde wereld in het aanjagen van de wereldwijde ontbossing(1). De Europese consumptie van goederen heeft geleid tot ten minste negen miljoen hectare bosvernietiging tussen 1990 en 2008. Bossen in Latijns-Amerika, Zuidoost-Azië en Afrika worden het zwaarst getroffen. Belangrijke geïndustrialiseerde economieën, waaronder China, waren verantwoordelijk voor circa een derde van alle ontbossing wereldwijd in dezelfde periode. Door de almaar toenemende vraag in Europa naar vlees, zuivelproducten, biomassa en ‐brandstoffen voor energie en andere producten waarvoor grote stukken grond nodig zijn, komen bosecosystemen over de hele wereld steeds meer onder druk te staan.

In 2008 hebben de EU-ministers van milieu hun steun betuigd aan het nastreven van het doel dat er in 2030 op wereldschaal geen bosareaal meer verloren mag gaan en dat vóór 2020 de ontbossing in de tropen ten minste met 50 % moet verminderen ten opzichte van de niveaus van 2008(2). Naar aanleiding van een formele overeenkomst zal de EU in het zevende EU-milieuactieprogramma worden verzocht omvattende plannen  ter bestrijding van ontbossing en bosdegradatie op wereldschaal te overwegen.

Wat heeft de Commissie voor de komende maanden gepland om de resultaten van het rapport betreffende de impact van de EU-consumptie op ontbossing bekend te maken?

Overweegt de Commissie een ambitieus EU-actieplan inzake ontbossing en bosdegradatie te ontwikkelen? Heeft de Commissie hiertoe een tijdschema, doelstellingen, activiteiten en hulpmiddelen vastgesteld en zo ja, kan de Commissie het Parlement hierover nader informeren?

Is de Commissie het ermee eens dat de uitvoering van beleid om grondstoffen en producten die verband houden met ontbossing en bosdegradatie van de EU-markt te bannen, in combinatie met ondersteuning van ontwikkelingslanden bij het tegengaan van ontbossing en bosdegradatie op hun eigen grondgebied, onontbeerlijk is voor elk succesvol plan?

(1)„The impact of EU consumption on deforestation” http://ec.europa.eu/environment/forests/impact_deforestation.htm
(2)Mededeling van de Commissie en conclusies van de Raad (2008), http://ec.europa.eu/environment/forests/pdf/com_2008_645.pdf; http://www.consilium.europa.eu/ueDocs/cms_Data/docs/pressData/en/envir/104508.pdf

Oorspronkelijke taal van de vraag: ENPB C 179 van 12/06/2014
Juridische mededeling - Privacybeleid