Powrót na stronę Europarl

Choisissez la langue de votre document :

 • bg - български
 • es - español
 • cs - čeština
 • da - dansk
 • de - Deutsch
 • et - eesti keel
 • el - ελληνικά
 • en - English
 • fr - français
 • ga - Gaeilge
 • hr - hrvatski
 • it - italiano
 • lv - latviešu valoda
 • lt - lietuvių kalba
 • hu - magyar
 • mt - Malti
 • nl - Nederlands
 • pl - polski (wybrano)
 • pt - português
 • ro - română
 • sk - slovenčina
 • sl - slovenščina
 • fi - suomi
 • sv - svenska
Interpelacje
PDF 50kWORD 28k
1 października 2013 r.
E-011158-13
Pytanie wymagające odpowiedzi pisemnej E-011158-13
do Komisji (Wiceprzewodniczącej/Wysokiej Przedstawiciel)
art. 117 Regulaminu
Joanna Senyszyn (S&D)

 Przedmiot:  Wiceprzewodnicząca/Wysoka Przedstawiciel – sytuacja kobiet walczących o prawa człowieka i dziennikarzy w Meksyku
 Odpowiedź na piśmie 

Partnerstwo strategiczne pomiędzy Unią Europejską a Meksykiem z 2008 r. umieszcza prawa człowieka w centrum stosunków politycznych pomiędzy tymi dwoma krajami. Do chwili obecnej odbyły się trzy tury rozmów na temat praw człowieka. Wytyczne Unii Europejskiej dotyczące praw człowieka, a w szczególności dotyczące obrońców praw człowieka, przyjęcia ram strategicznych i planu działania Unii Europejskiej w dziedzinie praw człowieka i demokracji, a także wprowadzenia funkcji specjalnego przedstawiciela Unii Europejskiej ds. praw człowieka potwierdzają również centralną pozycję praw człowieka w stosunkach Unii Europejskiej z jej partnerami strategicznymi.

Dane dotyczące do ataków na kobiety walczące o prawa człowieka oraz dziennikarzy, do jakich dochodzi w Meksyku, są najwyższym stopniu niepokojące. Inicjatywa mezoamerykańska kobiet walczących o prawa człowieka(1) posiada dowody na dwadzieścia pięć przypadków ataków na kobiety występujące w obronie praw człowieka w krajach Mezoameryki w latach 2010‐2012. Ich analiza dowodzi również, że do przemocy tej dochodzi w kontekście szczególnie poważnych aktów przemocy o charakterze strukturalnym. Krajowa sieć kobiet walczących o prawa człowieka w Meksyku donosi, że w 2013 r. doszło do sześćdziesięciu pięciu ataków przeciwko dwudziestu trzem aktywistkom, siedemnastu dziennikarzom oraz dziewięciu organizacjom. Należy również dodać, że trzydzieści dwa z tych ataków skierowano przeciwko kobietom walczącym o prawa człowieka oraz dziennikarzom w stanie Oaxaca.

Czy ESDZ zna te dane i jakie podejmuje w związku z nimi działania w ramach partnerstwa strategicznego z Meksykiem?

Czy ESDZ zamierza włączyć do dialogu z Meksykiem dotyczącym praw człowieka dyskusję na temat sytuacji kobiet działających na tym polu oraz dziennikarzy, a także kwestię braku odpowiedniego wprowadzenia rządowego mechanizmu ochrony osób walczących o prawa człowieka i dziennikarzy?

(1)Przemoc wobec osób występujących w obronie praw człowieka w Mezoameryce: Badanie 2012. Inicjatywa mezoamerykańska kobiet występujących w obronie praw człowieka, pod red. Marusi López, UDEFECUA, FCAM, AWID, CONSORCIO OAXACA, JASS, LA COLECTIVA FEMINISTA.http://es.scribd.com/doc/166580906/DIAGNOSTICO-2012-VIOLENCIA-CONTRA-DEFENSORA(S&D)E-DERECHOS-HUMANOS-EN-MESOAMERICA-IM-DEFENSORAS.

Oryginalny język pytania: FRDz.U. C 298 z 04/09/2014
Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności