Nazaj na portal Europarl

Choisissez la langue de votre document :

Parlamentarna vprašanja
PDF 47kWORD 27k
28. oktober 2013
E-012252-13
Vprašanje za pisni odgovor E-012252-13
za Komisijo
Člen 117 poslovnika
Milan Zver (PPE) , Romana Jordan (PPE) , Zofija Mazej Kukovič (PPE) , Alojz Peterle (PPE) , László Tőkés (PPE) , Tunne Kelam (PPE) , Vytautas Landsbergis (PPE) , Marco Scurria (PPE) , József Szájer (PPE) , Sandra Kalniete (PPE)

 Zadeva:  Zloraba sredstev Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja za obnovo spomenika, posvečenega diktatorju
 Pisni odgovor 

Po poročilih so bila sredstva programa LEADER v okviru Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja uporabljena za obnovo spomenika, posvečenega Josipu Brozu Titu, voditelju totalitarnega jugoslovanskega režima, v občini

Log-Dragomer v Sloveniji. Vprašljivo je že to, ali se lahko sredstva programa LEADER uporabijo za ta namen, poleg tega pa sodna praksa slovenskega ustavnega sodišča (U-I-109/10, 26. september 2011) navaja, da je „oblastno poveličevanje komunističnega totalitarnega režima […] protiustavno“. V skladu s to odločbo je treba obnovo spomenika, ki poveličuje Josipa Broza Tita, odgovornega za množične poboje in druge kršitve človekovih pravic najhujše oblike, obravnavati kot protiustavno.

Leta 2009 je Parlament sprejel resolucijo o evropski vesti in totalitarizmu, v kateri navaja, da „je za boj proti nedemokratičnim, ksenofobičnim, avtoritarnim ali totalitarnim idejam in težnjam potrebna stalna budnost“. V zvezi s tem bi se morale institucije EU pri svojem ravnanju v celoti zavedati tveganja ponovne uveljavitve totalitarnih idej in trendov, vključno s poveličevanjem totalitarne preteklosti.

1. Ali Komisija odobrava uporabo sredstev Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja (program LEADER) za obnovo kulturne dediščine?

2. Ali Komisija meni, da spomeniki politične narave spadajo v okvir kulturne dediščine?

3. V kolikšni meri Komisija upošteva zakonodajni okvir zadevne države članice in njeno razlago kulturne dediščine pri ugotavljanju sprejemljivosti zahtev za financiranje iz programa LEADER?

Izvirni jezik vprašanja: ENUL C 86 E z dne 25/03/2014
Pravno obvestilo - Varstvo osebnih podatkov