• EN - English
  • FI - suomi
Parlamentin kysymys - E-012837/2013(ASW)Parlamentin kysymys
E-012837/2013(ASW)

Tonio Borgin komission puolesta antama vastaus

Tällä hetkellä 16 jäsenvaltiota on toimittanut tietoja tiukemmista kansallisista säännöistä eläinten suojelusta lopetuksen yhteydessä annetun asetuksen (EY) N:o 1099/2009[1] 26 artiklan mukaisesti. Nämä säännöt eivät välttämättä liity ilman tainnutusta suoritettuun teurastukseen, koska tässä yhteydessä voidaan sallia muitakin kansallisia sääntöjä.

Komissio tarkastelee, mikä olisi paras tapa tiedottaa kaikille jäsenvaltioille näistä kansallisista säännöistä.

EYVL C 228, 17/07/2014