Powrót na stronę Europarl

Choisissez la langue de votre document :

Interpelacje
PDF 25kWORD 33k
3 marca 2014 r.
E-013542/2013(ASW)
Odpowiedź udzielona przez Wysoką Przedstawiciel/Wiceprzewodniczącą Komisji Catherine Ashton w imieniu Komisji
Numer referencyjny pytania: E-013542/2013

Wysoka Przedstawiciel/Wiceprzewodnicząca Komisji Catherine Ashton w pełni podziela opinię Pani Posłanki na temat istotnej roli, jaką społeczeństwo obywatelskie, zwłaszcza kobiety, mogą odegrać w procesach pokojowych, szczególnie w Kolumbii.

Co się tyczy rozmów pokojowych prowadzonych w Hawanie między kolumbijskim rządem a FARC, choć istotnie przedstawiciele społeczeństwa obywatelskiego nie uczestniczą w nich bezpośrednio, opinie społeczeństwa obywatelskie są w tych rozmowach regularnie uwzględniane za pomocą znaczącego mechanizmu konsultacji administrowanego przez kolumbijskie biuro Organizacji Narodów Zjednoczonych i Narodowy Uniwersytet Kolumbii. W ramach tych konsultacji wpłynęły opinie zarówno od organizacji, jak i od pojedynczych obywateli.

UE również jest zdania, że jeśli strony osiągną porozumienie, organizacje społeczeństwa obywatelskiego, zwłaszcza te skupiające kobiety, będą miały do odegrania kluczową rolę w zapewnieniu wdrożenia postanowień procesu pokojowego. W tym względzie UE zwracać będzie szczególną uwagę zarówno na prowadzenie stałego dialogu ze społeczeństwem obywatelskim, jak i na wspieranie jego organizacji, zwłaszcza organizacji kobiecych, opierając się na udzielanej już przez UE znacznej pomocy finansowej w celu wspierania kultury pokoju w Kolumbii.

Dz.U. C 273 z 20/08/2014
Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności