Grįžti į portalą Europarl

Choisissez la langue de votre document :

Parlamentiniai klausimai
PDF 102kWORD 27k
2014 m. birželio 2 d.
E-002713/2014(ASW)
Europos Sąjungos vyriausiosios įgaliotinės ir Komisijos pirmininko pavaduotojos Catherine Ashton atsakymas Komisijos vardu
Klausimo numeris: E-002713/2014

ES žino apie moterų padėtį Egipte. ES delegacija Kaire palaiko nuolatinius ryšius su vietos pilietinės visuomenės organizacijomis ir atidžiai stebi smurto prieš moteris atvejus, apie kuriuos pranešama.

ES smerkia visų formų smurtą prieš moteris ir kitas pažeidžiamas grupes ir Sąjungos vyriausioji įgaliotinė ir Komisijos pirmininko pavaduotoja reguliariai kelia šį klausimą savo viešuose pareiškimuose ir per susitikimus su Egipto atstovais. Atsižvelgdama į naujausius įvykius šioje šalyje, ES tikisi, kad nauja Egipto laikinoji administracija vykdys įsipareigojimus žmogaus teisių, įskaitant moterų teises, srityje, nustatytus asociacijos susitarime su Egiptu.

ES specialusis įgaliotinis žmogaus teisių klausimais S. Lambrinidis 2014 m. vasario mėn. apsilankė Egipte penktą kartą ir pasiekė, kad vidaus reikalų ir teisingumo ministrai bei prokuroras įsipareigotų „ištirti visus įtarimus dėl policijos piktnaudžiavimo, kurie bus nurodyti būsimoje faktų nustatymo komisijos ataskaitoje“.

2013 m. dokumente, kuriame apžvelgiama pažanga įgyvendinant ES kaimynystės politiką Egipte, ES ragina Egiptą, be kita ko, „užtikrinti moterų teisių apsaugą ir lyčių lygybę“, „visiškai atsisakyti to, kad civilius gyventojus teistų karo teismai“ ir „užtikrinti, kad dažni smurto atvejai, įskaitant seksualinės prievartos atvejus, būtų tiriami ir kad kaltininkai būtų nedelsiant traukiami baudžiamojon atsakomybėn.“

ES delegacija Egipte finansuoja 9 pilietinės visuomenės organizacijų projektus, susijusius su lyčių lygybe. Iš viso tam skiriama 3,3 mln. eurų.

Be to, pasitelkusi Europos kaimynystės ir partnerystės priemonę ES teikia finansavimą 2012‐2016 m. JT programai „Šuolis į priekį moterų labui“ (7 mln. eurų iš 8,2 mln. eurų).

Galiausiai moterų teisės yra pagrindinis Egipto žmogaus teisių strategijos prioritetas.

OL C 355, 08/10/2014
Teisinė informacija - Privatumo politika