Επιστροφή στη διαδικτυακή πύλη Europarl

Choisissez la langue de votre document :

Κοινοβουλευτικές ερωτήσεις
PDF 205kWORD 30k
7 Μαρτίου 2014
E-002713-14
Ερώτηση με αίτημα γραπτής απάντησης E-002713-14
προς την Επιτροπή (Αντιπρόεδρος/Ύπατη Εκπρόσωπος)
Άρθρο 117 του Κανονισμού
Barbara Matera (PPE) , Lara Comi (PPE) , Cristiana Muscardini (ECR) , Marco Scurria (PPE) , David Casa (PPE) , Dubravka Šuica (PPE) , Marietje Schaake (ALDE) , Sophia in 't Veld (ALDE) , Iñaki Irazabalbeitia Fernández (Verts/ALE) , Joanna Senyszyn (S&D) , Angelika Werthmann (ALDE) , Marie-Thérèse Sanchez-Schmid (PPE) , Nicole Sinclaire (NI) , Roberta Metsola (PPE) , Anne Delvaux (PPE) , Ana Gomes (S&D) , Jörg Leichtfried (S&D) , Hannu Takkula (ALDE) , Rolandas Paksas (EFD) , Joanna Katarzyna Skrzydlewska (PPE) , Zuzana Roithová (PPE) , Reinhard Bütikofer (Verts/ALE) , Antigoni Papadopoulou (S&D) , Alda Sousa (GUE/NGL) , Jan Březina (PPE) , Marisa Matias (GUE/NGL) , Salvador Sedó i Alabart (PPE) , Jean Lambert (Verts/ALE) , Rosa Estaràs Ferragut (PPE)

 Θέμα:  VP/HR — Δικαιώματα των γυναικών που κρατούνται στην Αίγυπτο
 Γραπτή απάντηση 

Πρόσφατες αναφορές στον Τύπο έχουν αποκαλύψει ότι η Αίγυπτος διεξάγει για άλλη μια φορά «τεστ παρθενίας» στις γυναίκες που έχουν συλληφθεί. Τα «τεστ παρθενίας» είναι επεμβατική πρακτική και η Διεθνής Αμνηστία την θεωρεί μια μορφή βασανιστηρίου. Είναι μια εξέταση που ελέγχει για αίμα στον παρθενικό υμένα. Θα πρέπει να σημειωθεί ότι οι αναφορές αυτές δεν έχουν ευρέως επαληθευτεί ή επιβεβαιωθεί. Όταν ο αιγυπτιακός στρατός ανέλαβε αρχικά την εξουσία, δήλωσε ότι θα απαγορεύσει τα τεστ παρθενίας, αλλά αυτό δεν έχει ακόμη συμβεί. Πράγματι, το 2012 ο Στρατηγός Abdel Fattah el-Sissi υπερασπίστηκε την πρακτική αυτή, δηλώνοντας ότι είχε σκοπό να προστατεύσει τα κορίτσια από βιασμό, και τους στρατιώτες και τους αστυνομικούς από κατηγορίες για βιασμό. Είναι ανησυχητικό το γεγονός ότι ένας Αιγύπτιος υποψήφιος Πρόεδρος υπερασπίζεται παρόμοια τεστ, που παραβιάζουν τα δικαιώματα των γυναικών και αποτελούν σαφώς παραβίαση της Σύμβασης για την Εξάλειψη όλων των Μορφών Διακρίσεων κατά των Γυναικών (CEDAW). Επιπλέον, έρχονται να προστεθούν σε μια νέα προσπάθεια καταστολής των πολιτικών διαμαρτυριών, με τους διαδηλωτές να συλλαμβάνονται και να κρατούνται κάτω από φρικτές συνθήκες στις φυλακές.

Η Taskforce ΕΕ-Αιγύπτου ενέκρινε ένα πακέτο βοήθειας για να βοηθήσει την προώθηση της εκπαίδευσης, την καταπολέμηση των καταχρήσεων σε βάρος των γυναικών και την αύξηση της συμμετοχής των γυναικών στην εκλογική διαδικασία. Ωστόσο, είναι σημαντικό για την Επιτροπή να συνεχίσει να μιλάει ανοιχτά όταν παραβιάζονται τα δικαιώματα των αιγυπτίων πολιτών, όπως στην προκειμένη περίπτωση.

1. Ποιες πιέσεις προτίθεται να ασκήσει η Αντιπρόεδρος/Ύπατη Εκπρόσωπος, με σκοπό να διασφαλιστεί ότι η μελλοντική ηγεσία της Αιγύπτου θα απαγορεύσει αυτά τα λεγόμενα «τεστ παρθενίας» και θα βελτιώσει τα δικαιώματα του πλέον ευάλωτου τμήματος του πληθυσμού της χώρας, υπό το φως των νέων σκληρών μέτρων καταστολής των πολιτικά αντιφρονούντων;

2. Προτίθεται η Επιτροπή να προσφέρει οικονομική βοήθεια ή διαμεσολάβηση, έτσι ώστε οι ισχυρισμοί περί στρατιωτικής καταπίεσης να διερευνηθούν σε πολιτικά δικαστήρια, και οι δράστες να οδηγηθούν στη δικαιοσύνη;

Πρωτότυπη γλώσσα της ερώτησης: ENΕΕ C 355, 08/10/2014
Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου