Povratak na portal Europarl

Choisissez la langue de votre document :

Parlamentarna pitanja
PDF 193kWORD 28k
7. ožujka 2014.
E-002713-14
Pitanje za pisani odgovor E-002713-14
upućeno Komisiji (potpredsjednici/Visokoj predstavnici)
Članak 117.
Barbara Matera (PPE) , Lara Comi (PPE) , Cristiana Muscardini (ECR) , Marco Scurria (PPE) , David Casa (PPE) , Dubravka Šuica (PPE) , Marietje Schaake (ALDE) , Sophia in 't Veld (ALDE) , Iñaki Irazabalbeitia Fernández (Verts/ALE) , Joanna Senyszyn (S&D) , Angelika Werthmann (ALDE) , Marie-Thérèse Sanchez-Schmid (PPE) , Nicole Sinclaire (NI) , Roberta Metsola (PPE) , Anne Delvaux (PPE) , Ana Gomes (S&D) , Jörg Leichtfried (S&D) , Hannu Takkula (ALDE) , Rolandas Paksas (EFD) , Joanna Katarzyna Skrzydlewska (PPE) , Zuzana Roithová (PPE) , Reinhard Bütikofer (Verts/ALE) , Antigoni Papadopoulou (S&D) , Alda Sousa (GUE/NGL) , Jan Březina (PPE) , Marisa Matias (GUE/NGL) , Salvador Sedó i Alabart (PPE) , Jean Lambert (Verts/ALE) , Rosa Estaràs Ferragut (PPE)

 Predmet:  VP/HR — prava žena u pritvorima u Egiptu
 Pisani odgovor 

Najnoviji novinski navodi otkrivaju da se u Egiptu opet provode „testovi djevičanstva” kod žena koje se nalaze u pritvoru. Testovi djevičanstva invazivna su metoda, a Amnesty International ih smatra oblikom mučenja. Sastoje se od pregleda pri kojem se provjerava prisutnost krvi u himenu. Treba imati na umu da spomenuti navodi nisu u širem okviru provjereni niti potvrđeni. Neposredno nakon što je egipatska vojska preuzela vlast, najavila je da će zabraniti testove djevičanstva, no to se još nije dogodilo. Zapravo je 2012. general Abdel Fattah el-Sissi opravdavao navedene testove izjavama da su oni namijenjeni da bi „zaštitili djevojke od silovanja, a vojnike i časnike od optužbi za silovanje”. Zabrinjavajuće je što pretendent na položaj egipatskog predsjednika tolerira takve testove kojima se krše prava žena. Oni jasno predstavljaju povredu Konvencije UN-a o uklanjanju svih oblika diskriminacije žena. Osim toga, oni su nastavak ponovnih pokušaja gušenja političkih prosvjeda u kojima se prosvjednici uhićuju i podvrgavaju užasnim zatvorskim uvjetima.

Radna skupina EU-a za Egipat odobrila je paket pomoći za obrazovanje, borbu protiv zlostavljanja žena i jače uključivanje žena u izborni proces. Međutim, važno je da se Komisija i dalje nastavi otvoreno izjašnjavati u slučajevima kada se krše prava egipatskih građana, kao što se događa u ovom slučaju.

1. Na koji način potpredsjednica Komisije/visoka predstavnica namjerava izvršiti utjecaj kako bi se osiguralo da budući čelnik Egipta zabrani te tzv. testove djevičanstva i unaprijedi prava onih najugroženijih u toj zemlji s obzirom na najnoviji ozbiljan pritisak na političke neistomišljenike?

2. Namjerava li Komisija ponuditi financijsku pomoć ili pomoć u posredovanju kako bi se navedene tvrdnje o vojnom pritisku mogle istražiti na civilnim sudovima, a počinitelji izvesti pred sud?

Izvorni jezik pitanja: ENSL C 355, 08/10/2014
Pravna obavijest - Politika zaštite privatnosti