Grįžti į portalą Europarl

Choisissez la langue de votre document :

Parlamentiniai klausimai
PDF 194kWORD 28k
2014 m. kovo 7 d.
E-002713-14
Klausimas, į kurį atsakoma raštu, Nr. E-002713-14
Komisijai (Komisijos pirmininko pavaduotojai ir vyriausiajai įgaliotinei)
Darbo tvarkos taisyklių 117 straipsnis
Barbara Matera (PPE) , Lara Comi (PPE) , Cristiana Muscardini (ECR) , Marco Scurria (PPE) , David Casa (PPE) , Dubravka Šuica (PPE) , Marietje Schaake (ALDE) , Sophia in 't Veld (ALDE) , Iñaki Irazabalbeitia Fernández (Verts/ALE) , Joanna Senyszyn (S&D) , Angelika Werthmann (ALDE) , Marie-Thérèse Sanchez-Schmid (PPE) , Nicole Sinclaire (NI) , Roberta Metsola (PPE) , Anne Delvaux (PPE) , Ana Gomes (S&D) , Jörg Leichtfried (S&D) , Hannu Takkula (ALDE) , Rolandas Paksas (EFD) , Joanna Katarzyna Skrzydlewska (PPE) , Zuzana Roithová (PPE) , Reinhard Bütikofer (Verts/ALE) , Antigoni Papadopoulou (S&D) , Alda Sousa (GUE/NGL) , Jan Březina (PPE) , Marisa Matias (GUE/NGL) , Salvador Sedó i Alabart (PPE) , Jean Lambert (Verts/ALE) , Rosa Estaràs Ferragut (PPE)

 Tema:  VP/HR – Egipte sulaikomų moterų teisės
 Atsakymas raštu 

Anot naujausių pranešimų, Egipte vėl atliekami sulaikytų moterų nekaltybės patikrinimai. Nekaltybės patikrinimai yra invaziniai tyrimai ir organizacija „Amnesty International“ juos laiko kankinimo rūšimi. Šie tyrimai pagrįsti kraujo buvimo mergystės plėvėje tikrinimu. Pažymėtina, kad minėti pranešimai nėra visuotinai patikrinti ar patvirtinti. Kai Egipto armija pirmą kartą gavo valdžią, ji paskelbė, kad uždraus nekaltybės patikrinimus, tačiau ligi šiol to nepadarė. Iš tiesų 2012 m. generolas Abdelis Fatachas al-Sisis (Abdel Fattah el-Sissi) gynė šiuos patikrinimus, teigdamas, kad jais siekiama „apsaugoti merginas nuo išžaginimo ir kareivius bei karininkus nuo apkaltinimo išžaginimu“. Nerimą kelia tai, kad kandidatas į Egipto prezidentus toleruoja šiuos patikrinimus, kurie yra moterų žmogaus teisių pažeidimas. Minėti patikrinimai akivaizdžiai yra Konvencijos dėl visų formų diskriminacijos panaikinimo moterims (angl. CEDAW) nuostatų nesilaikymas. Be to, jais prisidedama prie atnaujintų pastangų nuslopinti politinius protestus sulaikant protestuotojus ir kalinant juos siaubingomis sąlygomis.

ES ir Egipto darbo grupė patvirtino pagalbos paketą, kuriuo siekiama padėti skatinti švietimą, kovoti su nusikaltimais prieš moteris ir didinti moterų dalyvavimą rinkimų procese. Vis dėlto svarbu, kad Komisija ir toliau atvirai pasisakytų, kai pažeidžiamos Egipto piliečių teisės, kaip šiuo atveju.

1. Kokį poveikį ketina daryti Komisijos pirmininko pavaduotoja ir vyriausioji įgaliotinė, siekdama užtikrinti, kad būsimas Egipto vadovas uždraustų vadinamuosius nekaltybės patikrinimus ir geriau užtikrintų labiausiai pažeidžiamų šalies gyventojų teises atsižvelgiant į naujas griežtas priemones, taikomas politinių disidentų atžvilgiu?

2. Ar Komisija ketina teikti finansinę arba tarpininkavimo pagalbą, kad šie skundai dėl karinės priespaudos galėtų būti ištirti civiliniuose teismuose ir kaltininkai būtų patraukti atsakomybėn?

Klausimo originalo kalba: ENOL C 355, 08/10/2014
Teisinė informacija - Privatumo politika