Κοινοβουλευτική ερώτηση - E-004949/2014Κοινοβουλευτική ερώτηση
E-004949/2014

Σχέσεις Ευρωπαϊκής Ένωσης και Ευρωπαϊκού Γραφείου Ευρεσιτεχνίας

Ερώτηση με αίτημα γραπτής απάντησης E-004949-14
προς την Επιτροπή
Άρθρο 117 του Κανονισμού
Nikolaos Chountis (GUE/NGL)

Σύμφωνα με δημοσιεύματα της γερμανικής εφημερίδας Suddeutsche Zeitung, η διοίκηση του Ευρωπαϊκού Γραφείου Ευρεσιτεχνίας έχει υιοθετήσει εσωτερικούς κανονισμούς λειτουργίας που, μεταξύ άλλων, αμφισβητούν θεμελιώδη δημοκρατικά και συνδικαλιστικά δικαιώματα, όπως το δικαίωμα στην απεργία και το δικαίωμα της συνδικαλιστικής εκπροσώπησης. Πιο συγκεκριμένα, σύμφωνα με πληροφορίες της εφημερίδας, το δικαίωμα των εργαζομένων σε απεργία τίθεται υπό την έγκριση του Διευθυντή του Ευρωπαϊκού Γραφείου Ευρεσιτεχνίας, ακυρώνοντας ουσιαστικά κάθε συνδικαλιστική ελευθερία.

Λαμβάνοντας υπόψη ότι το Ευρωπαϊκό Γραφείο Ευρεσιτεχνίας διαθέτει ένα ειδικό και ιδιαίτερο νομικό καθεστώς, καθώς επίσης, έχει συγκεκριμένες θεσμικές σχέσεις με την Ευρωπαϊκή Ένωση, ερωτάται η Επιτροπή:

ΕΕ C 405, 14/11/2014