• EN - English
  • SV - svenska
Parlamentsfråga - E-005111/2014(ASW)Parlamentsfråga
E-005111/2014(ASW)

Svar från Viviane Reding på kommissionens vägnar

Europeiska kommissionens generaldirektorat med ansvar för kommunikation främjar inte användningen av Google Analytics för EU-institutionernas webbplatser (europa.eu.). Kommissionen har inte inkluderat Google Analytics på sin förteckning över rekommenderade IT-produkter som är tillgängliga för kommissionens avdelningar. För information om situationen i de övriga institutionerna bör dessa kontaktas direkt.

För sin kommunikationsstrategi använder kommissionen den lämpligaste kombinationen av kommunikationskanaler och verktyg för att nå fram till målgrupperna på deras egna språk. Dessutom strävar kommissionen efter att göra kommunikationen mer enhetlig, relevant och kostnadseffektiv. I sin upphandling av kommunikationstjänster och verktyg är kommissionen bunden av principerna och bestämmelserna i budgetförordningen (nr 966/2012) och väljer lösningar i enlighet med detta. I detta sammanhang har kommissionen åtagit sig att främja öppen källkod[1].

EGT C 426, 27/11/2014