Επιστροφή στη διαδικτυακή πύλη Europarl

Choisissez la langue de votre document :

 • bg - български
 • es - español
 • cs - čeština
 • da - dansk
 • de - Deutsch
 • et - eesti keel
 • el - ελληνικά (επιλεγμένο)
 • en - English
 • fr - français
 • ga - Gaeilge
 • hr - hrvatski
 • it - italiano
 • lv - latviešu valoda
 • lt - lietuvių kalba
 • hu - magyar
 • mt - Malti
 • nl - Nederlands
 • pl - polski
 • pt - português
 • ro - română
 • sk - slovenčina
 • sl - slovenščina
 • fi - suomi
 • sv - svenska
Κοινοβουλευτικές ερωτήσεις
PDF 102kWORD 14k
10 Ιουνίου 2014
E-005198/2014(ASW)
Απάντηση της κ. Kroes εξ ονόματος της Επιτροπής
Αριθμός αναφοράς της ερώτησης: E-005198/2014

Η Επιτροπή ορίζει ως έξυπνη πόλη (Smart-City) την ολοκληρωμένη διερεύνηση και εκμετάλλευση λύσεων των τεχνολογιών πληροφοριών και επικοινωνιών (ΤΠΕ) προσανατολισμένων στις σημερινές ανάγκες και τις μελλοντικές ευκαιρίες για τις πόλεις και τις κοινότητες των ενδιαφερόμενων μερών τους. Με άλλα λόγια, ο ορισμός αυτός περιλαμβάνει κάτι περισσότερο από την απλή «ψηφιακή» πόλη. Η Επιτροπή συνεργάζεται με πόλεις και κλάδους παραγωγής ούτως ώστε να δημιουργήσει ένα πλαίσιο που θα επιτρέπει τη συνεχή αξιολόγηση των επιδόσεων των σχεδίων έξυπνης πόλης συνολικώς και των τεχνολογικών λύσεων ειδικώς. Η υποστήριξη και οι συνεργασίες μεταξύ κλάδων παραγωγής + πόλεων επιτυγχάνεται τόσο μέσω των έξυπνων πόλεων και των κοινοτήτων ευρωπαϊκών συμπράξεων καινοτομίας (EIP) (μέσω εθελοντικών δεσμεύσεων) όσο και μέσω της πρόσκλησης για την υποβολή προτάσεων για τον «Ορίζοντα 2020», συμπεριλαμβανομένων των έργων-φάρων και των δράσεων στήριξης.

Καμία ειδική ρύθμιση για την έξυπνη πόλη δεν προβλέπεται στο σημείο αυτό.

Στο βαθμό που ως «ελάχιστες απαραίτητες υποδομές για την έξυπνη πόλη», νοούνται σε μεγάλο βαθμό οι υποδομές επικοινωνιακών δικτύων, η στήριξη αυτή θα εξακολουθήσει να διατίθεται μέσω των ευρωπαϊκών διαρθρωτικών και επενδυτικών ταμείων και να υλοποιείται από τα μέσα της περιφερειακής πολιτικής.

ΕΕ C 426, 27/11/2014
Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου