• EN - English
  • PL - polski
Pytanie poselskie - E-007406/2014(ASW)Pytanie poselskie
E-007406/2014(ASW)

Odpowiedź udzielona przez Wiceprzewodniczącą Federicę Mogherini w imieniu Komisji

Wiceprzewodnicząca/Wysoka Przedstawiciel jest poinformowana o sprawie M. Abliazowa, która podlega umowom dwustronnym o ekstradycję między państwem członkowskim a państwami trzecimi, a nie prawu UE. Komisja nie jest uprawniona do interweniowania w tej sprawie.

Unia Europejska nadal ściśle monitoruje sytuację w zakresie praw człowieka w Kazachstanie, a formalne i nieformalne możliwości są wykorzystywane w celu zachęcania Kazachstanu do poszanowania jego międzynarodowych zobowiązań. UE będzie nadal poruszać kwestie dotyczące praw człowieka, w tym indywidualnych przypadków, w ramach dialogu politycznego prowadzonego z Kazachstanem. Kwestie dotyczące praw człowieka poruszane są konsekwentnie i na wszystkich szczeblach, zwłaszcza w ramach corocznego dialogu na temat praw człowieka.

W październiku 2014 r. Unia Europejska i Republika Kazachstanu zakończyły negocjacje w sprawie udoskonalonej umowy o partnerstwie i współpracy między UE a Kazachstanem. Nowa umowa obejmuje szereg kluczowych artykułów odnoszących się do praw człowieka, praworządności i demokracji, a po podpisaniu i wejściu w życie będzie stanowić ramy i możliwości usprawnienia współpracy między UE a Kazachstanem w dziedzinie praw człowieka.