Parlamendi esitatud küsimus - E-009186/2014Parlamendi esitatud küsimus
E-009186/2014

VP/HR — diplomaatilised meetmed Asia Bibi päästmiseks

13.11.2014

Kirjalikult vastatav küsimus E-009186-14
komisjonile (asepresident/kõrge esindaja)
Kodukorra artikkel 130
Rachida Dati (PPE) , Michèle Alliot-Marie (PPE) , Franc Bogovič (PPE) , Elmar Brok (PPE) , Alain Cadec (PPE) , Lorenzo Cesa (PPE) , Carlos Coelho (PPE) , Lara Comi (PPE) , Pál Csáky (PPE) , Michel Dantin (PPE) , Angélique Delahaye (PPE) , Herbert Dorfmann (PPE) , Norbert Erdős (PPE) , Santiago Fisas Ayxelà (PPE) , Elisabetta Gardini (PPE) , Françoise Grossetête (PPE) , Krzysztof Hetman (PPE) , György Hölvényi (PPE) , Brice Hortefeux (PPE) , Marc Joulaud (PPE) , Philippe Juvin (PPE) , Sandra Kalniete (PPE) , Tunne Kelam (PPE) , Giovanni La Via (PPE) , Alain Lamassoure (PPE) , Jérôme Lavrilleux (PPE) , Constance Le Grip (PPE) , Ramona Nicole Mănescu (PPE) , Gabriel Mato (PPE) , Roberta Metsola (PPE) , Miroslav Mikolášik (PPE) , Francisco José Millán Mon (PPE) , Nadine Morano (PPE) , Elisabeth Morin-Chartier (PPE) , Renaud Muselier (PPE) , Aldo Patriciello (PPE) , Marijana Petir (PPE) , Julia Pitera (PPE) , Salvatore Domenico Pogliese (PPE) , Maurice Ponga (PPE) , Cristian Dan Preda (PPE) , Franck Proust (PPE) , Claude Rolin (PPE) , Tokia Saïfi (PPE) , Massimiliano Salini (PPE) , Anne Sander (PPE) , Remo Sernagiotto (PPE) , Michaela Šojdrová (PPE) , Davor Ivo Stier (PPE) , Dubravka Šuica (PPE) , Pavel Svoboda (PPE) , Bogdan Brunon Wenta (PPE) , Anna Záborská (PPE)

Neljapäeval, 16. oktoobril 2014 otsustas Pakistani Lahore apellatsioonikohus muutmata jätta surmanuhtluse, mis oli määratud kristlikust perekonnast pärit viie lapse emale Asia Bibile, kes mõisteti süüdi pühaduseteotuses, kuna ta jõi moslemitele ette nähtud kaevust.

Kuigi Pakistani ülemkohtu otsus ja viimase instantsina presidendi sekkumine võiksid Asia Bibi surmanuhtlusest päästa, on Pakistani ametivõimude poolne armuandmine usuliste äärmuslaste õhutatud pingete tõttu väga ebatõenäoline.

Kohapealne mobilisatsioon üha kasvab ja sageli riskivad need, kes Pakistani pereema kaitseks välja astuvad, oma eluga. Seetõttu on kõnealuse sümboliks muutunud juhtumi puhul vaja ulatuslikku jõudude koondamist rahvusvahelisel tasandil, milles Euroopa Liit võib olulist rolli täita.

Euroopa Liidul on kohustus tegutseda, et kaitsta selliseid väärtusi nagu sallivus ja usuvabadus kõikjal maailmas.

Kas liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrge esindaja ja komisjoni asepresident võiks selgitada, milliseid kiireloomulisi diplomaatilisi meetmeid Euroopa Liit kavatseb Pakistani suhtes võtta, et Asia Bibile armu antaks?