Parlamentarno pitanje - E-009186/2014Parlamentarno pitanje
E-009186/2014

VP/HR — Diplomatske inicijative za spas Asije Bibi

13.11.2014

Pitanje za pisani odgovor E-009186-14
upućeno Komisiji (potpredsjednici/Visokoj predstavnici)
Članak 130.
Rachida Dati (PPE) , Michèle Alliot-Marie (PPE) , Franc Bogovič (PPE) , Elmar Brok (PPE) , Alain Cadec (PPE) , Lorenzo Cesa (PPE) , Carlos Coelho (PPE) , Lara Comi (PPE) , Pál Csáky (PPE) , Michel Dantin (PPE) , Angélique Delahaye (PPE) , Herbert Dorfmann (PPE) , Norbert Erdős (PPE) , Santiago Fisas Ayxelà (PPE) , Elisabetta Gardini (PPE) , Françoise Grossetête (PPE) , Krzysztof Hetman (PPE) , György Hölvényi (PPE) , Brice Hortefeux (PPE) , Marc Joulaud (PPE) , Philippe Juvin (PPE) , Sandra Kalniete (PPE) , Tunne Kelam (PPE) , Giovanni La Via (PPE) , Alain Lamassoure (PPE) , Jérôme Lavrilleux (PPE) , Constance Le Grip (PPE) , Ramona Nicole Mănescu (PPE) , Gabriel Mato (PPE) , Roberta Metsola (PPE) , Miroslav Mikolášik (PPE) , Francisco José Millán Mon (PPE) , Nadine Morano (PPE) , Elisabeth Morin-Chartier (PPE) , Renaud Muselier (PPE) , Aldo Patriciello (PPE) , Marijana Petir (PPE) , Julia Pitera (PPE) , Salvatore Domenico Pogliese (PPE) , Maurice Ponga (PPE) , Cristian Dan Preda (PPE) , Franck Proust (PPE) , Claude Rolin (PPE) , Tokia Saïfi (PPE) , Massimiliano Salini (PPE) , Anne Sander (PPE) , Remo Sernagiotto (PPE) , Michaela Šojdrová (PPE) , Davor Ivo Stier (PPE) , Dubravka Šuica (PPE) , Pavel Svoboda (PPE) , Bogdan Brunon Wenta (PPE) , Anna Záborská (PPE)

Žalbeni sud u Lahoreu u Pakistanu potvrdio je u četvrtak, 16. listopada, smrtnu kaznu izrečenu kršćanki Asiji Bibi, majci petero djece optuženoj za bogohuljenje, jer je pila vodu iz fontane rezervirane za muslimane.

Iako bi žalba upućena pakistanskom Vrhovnom sudu te intervencija predsjednika kao najviše instance mogli poštedjeti Asiju Bibi smrtne kazne, upitno je hoće li je pakistanske vlasti pomilovati zbog napetosti koje potpiruju vjerski ekstremisti.

Lokalno je stanovništvo sve više uključeno, a život onih koji se zalažu za oslobađanje pakistanske majke često je u opasnosti. Zbog toga ovo znakovito pitanje zahtijeva veliku međunarodnu angažiranost, pri čemu Europska unija može odigrati glavnu ulogu.

Dužnost je Europske unije da se angažira u obrani vrijednosti tolerancije i slobode vjeroispovijesti u cijelom svijetu.

Može li nas Visoka predstavnica za vanjske poslove i sigurnosnu politiku izvijestiti o tome koje hitne diplomatske inicijative Europska unija namjerava poduzeti kako bi Pakistan donio odluku o pomilovanju Asije Bibi?